WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

Pages:   || 2 |

«,CENUSA (PENTRU INMORMANTAR1 SI INCENUSAREA CORPULUI OMENESC 51 PENTRU 1NFAPTUIREA SI PROPAGANDA CREMATIUNII) RECUNOSCUTA CA PERSONALITATE JURIDICA PRIN FIOTARAREA ...»

-- [ Страница 1 ] --

STATUTELE

SOCIETATEI DE AJUTOR MUTUAL

,CENUSA"

(PENTRU INMORMANTAR1 SI INCENUSAREA CORPULUI OMENESC 51 PENTRU 1NFAPTUIREA SI

PROPAGANDA CREMATIUNII)

RECUNOSCUTA CA PERSONALITATE JURIDICA PRIN

FIOTARAREA CASEI CENTRALE A ASIGURARILOR SOCIALE

din 3 Ianuarie 1924

BUCURE$T1

Tipografia JOCKEY-CLUB, ION C. VACARESCU 4, Strada Umbrei, 4 STATUTELE

SOCIETMEI DE AJUTOR MUTUAL

„CENUA"

(PENTRU INMORMANfARI $1 1NCENUAREA CORPULUI OMENESC I PENTRU INFAPTUIREA I

PROPAGANDA CREMAIUNII)

RECUNOSCUT CA PERSONAL1TATE WRIDIC PR1N

HOTRAREA CASE1 CENTRALE A ASIGURRILOR SOCIALE

din 3 lanuarie 1924 BUCUREI'l Tipografia ()OCKEY-CLUB, ION C. VCRESCU 4, Strada Umbrel, 4 •

CONSILIUL DE ADMINISTRAIE

PREEDINTE DE ONOARE:

D-I C. Dissescu Profesor Universitar, Senator, fost Ministru Calea Victoriei No. 218.

PREEDINTE ACTIV:

D-I Dr. I. Costinescu Primarul Capitalei, Deputat.

Strada Slcillor No. 33.VICE-PREEDINI:

D-I Gr. Trancu-lasi Profesor, avocat, fost Ministru.

Strada Toamnei No. 48.

„ Dr. Gh.Gheorghian Fost Prirnar al Capitalei, fost Deputat.

Calea Rahovei No. 153.

MEMBRII:

D-I Ni. Derceartu Avocat, prim ajutor de Primar al Capitalei.

• Calea Victoriei No. 212.

Dr. Mina Minovici Profesor Universitar, Decan al Faculttel de Medicin. Institutul de Medicin legal.

„ 13r. Eucia Skupiewski fost prim ajutor de Primar al Capitalei.

Strada Luminei No. 17.

David Emanuel Profesor Universitar.

Strada Caragea-Vod No. 7.

„ Dr.Stancu Brdisteanu Director G-raI in Ministerul Cultelor.

Strada Dichiu No. 5.

M. Datelkremer Mare industrias si comerciant.

Strada Carol No. 62.

„ Dr. N. StalcovicI Director Serviciu Sartitar al Capitalei.

Strada Dionisie No. 94.

„ Col. Gh. Poenaru Presedintele Cercului subof. reangajai.

Strada Rumeoar No. 17.

Avocal, Secretar G ral al Primtiei Capitalei „ I. Roban Strada Polon No. 28.

Institutor, fost Deputat.

„ P. Popescu Calea Mosilor No. 41.

Ziarist, Reciactor al Ziarului cUnivehal».

„ M. Negru • D.I Ing. Cincenat Sfinescu Director 0-ral, Primria Caphalei.

Strada Ceragiale No. 25.

Cp, NIculescu

–  –  –

Art. I. — Se constitue, eu sediul in Bucureti, o soeietate de ajutor mutual, denumit «Cenua», pentru rspndirea i Infptuirea ideei incenurii corpului omenese, eu putere de aciune 1n Intreaga ar.

Art. 2. — Scopul societii este s rspndeasc i s lupte pentru Infptuirea legal a cremaiunii umane — particip, sub form de ajutor mutual,la suportarea eheltuelilor de inmormntare a membrilor si.

Va organiza conferine i va tipri brouri de propagand.

Societatea va lucr in acord eu Comuna Bucureti in ce privete exploatarea, amenajrile funerare i tehnice ; construeia crematoriului trebue s satisfac toate condiiile unei astfel de opere.

Membru al societii poate deveni oriee Art.

persoan, cai.e are etatea intre 7-60 ani, dae este prezentat de doi membri i dae este sntos, psihie i fizie. Primirea se face 1n baza unei eereri scris i a unei deelaraii tip, prin care se eertific eunoaterea statutului.

Asupra admiterii hotrte consiliul de administraie.

Odat cu primirea ca membru 1n societate se va achita o tax de 1nseriere i adruitere de 200 lei i se vor piti anticipat cotizaiile pe un an de zile.

Toi membrii societii cu o vechime cie un an de zile, fr ins s fie in restan cu plata cotizaiilor i altor datorii ctre secietate, sau dae au achitat anticipat cotizaiile anuale, se bucur de toate drepturile conferite de statu.te iau parte la adunrile anuale generale ordinare sau extraordinare, de asenienea iau parte activ la toate actele de manifestare legal ale societii.

Societatea se compune din membrii: adeArl. 4.

reni, activi, fondatori, binefctori i de onoare.

Membrii adereni sunt acei cari susin societatea prin cotizaii bene-vole sau fixe.

Membrii activi sunt acei ce pltesc cotizaiile i taxelo statutare i se bucur de integritatea ajutorului mutual.

Membrii fondatori sunt acei ce contribuesc cu 1000 lei, la ridicarea monumentului i instalaillor sale, iar apoi pltesc cotizaiile ordinare.

Membrii binefctori sunt acei ce doneaz sume importante de bani sau alte bunuri societii, sprijin In chip activ infptuirea crematoriului sau ridic po spezele lor monumente comune i capele funerare.

Titlul de membru de onoare se poate decerne de consiliul de administraie persoanelor ce adue servicii importante societii.

La propunerea consiliului de administraie, adunarea general poate deeerne titlul de prezident de onoare uneia sau mai multor persoane cu' merite deosebite in realizarea seopurilor urmrite de societate.

Contribuille membrilor sunt:

Art. 5.

Membrii adereni pltesc o tax anual de cel puin 60 de lei.

Membrii activi pltesc o tax de inscriere i adinitere de 200 lei i apoi cotizaiile anuale fixate mai jos:

Dela 7 pn la 15 ani 105,— lei anual » 20 » 127,50 »

»

» 15 » 30 » 150,— »

20 »

» 40 » 180,— 30 »

50 » 210,— »

»

50 » 55 » 247,50 » 60 » 345,— 55 »

Aceste cotizaii se vor revizui, dup propunerea consiliului de administraie, de ctre adunarea general, In fiecare an, iar In caz de neeesitate urgent, modiicrile se pot face i de o adunare creneral extraorflinar i se vor supune aprobrel Csei Centrale.

Admiteri de mernbri cu o etate mai mare de 60 ani nu se poate face dect cu aprobarea adunrii generale.

Membrii fon_datori pltese 1000 lei i apoi cotizaiile ordinare.

Toate cotizaiile se pltese pn. 1n momentul deeesului, sau cel mult 20 de ani dela data Inserieril.

Membrii binefctori i de onoare sunt scutii de cotizaii periodice.

In aceste cotizaii sunt cuprinse toate cheltuelile de inmormntare, compw,e din: Ineenuare, transportul cadavrului la capela crematoriului cu dricul-automobil, sieriul, ornamentaia capelei cu plante, iluminatul capelei, clopotele, urn •normal de faian i expunerea cenuei 1n capela urnelor, inclusiv 1ntreinerea.

Ceremonia religioas, inscripiuni, fotografii, plci,de marmor., statuete i alte ornamente funerare privese familia.

Formalitile de Inmormntare pe lng autoriti se vor face de ctre organele Societii. In acest seop, familia este obligat a anuna societatea in termen de

• patru ore de la Ineetarea din via a societarului.

Membrii fondatori vor fi comemorai prin inseriCrea numelui 1n cartea de aur a erematoriului.

Totalitatea ajutoa4e1or acordate sunt cuprinse n limita sumei de 20001 lei.

La 1nceput, societatea contribue cu 50% din valoarea sieriului, iar atunci cnd va avea ateliere proprii, il va da gratis.

Sicriile de zinc nu cad in sareina soeletii.

Membrii adereni se vor bueura de tarife speciale fixate n raport cu contribuiile bneti i timpul de participare.

Consiliul de administraie hotrte 1n toate eazurile

•ce privese pe membrii adereni.

Dae un membru ar inceta din via inainte de terminarea erematoriului, atunci societatea va contribui la 1nmormntarea sa 1n limita prevederilor statutului.

Pentru •cazuri speciale, Consiliul de administraie va putea hotri i trimiterea corpului spre Incenuare la eel mai apropiat crematoriu strein, lund asupra sa,o parte din cheltuelile co s'ar face.

Dae un membru Tneeteaz din via fr.Art. 6.

ca s fie in curent cu datoriile sale etre societater atunei familia sa este obligat a achita complect aceste datorii, pn 1n momentul Incetrii din via, si numai In acest caz se poate bucura de toate drepturile acordate de statute.

Art. 7. — Consiliul de administraie poate hotri s se fac cremaiunea si a persoanelor co nu aparin societii, dar care dorese s fie incenusate; 1n acest.

eaz se vor stabili tarife speciale. Acelas lucru se,va face si pentru cadavrele ce se vor crema 1n comptui Comunei, Facultei do medicin sau altor instituii.

Pentru membrii societii co nu locuesc in Bucuresti„ societatea nu suport cheltuelile ee se fac cu ceremoniile 1n localitatea de resedin si transportul pe C.F.R.

ci numai cele din Bucuresti, adic• ridicare,a caeravrului din gar, fr ceremonie si incenusarea.

Art. 8. — Retragerile din societate se fac numai la sfrsitul anului ; comunicarea se va face Inscris consiliului de administraie.

Toi membrii rmasi in restan cu plata cotizaiilor,.

cari dup dou avertismente nu s'au pus la curent cu plata datoriilor, pierd toate drepturile, iar la reinscriere sunt considerai ca membri noi admisi.

Consiliul de administraie poate pronuna excluderea.ru vinovat de aciuni condin societate a unui memb trare intereselor societii..

Membrul exelus pstreaz Ins dreptul de a apela la adunarea general cea mai apropiat.

Art. 0. — Membrii retrasi sau exclusi, ca si membrii familiilor lor, pierd orice drept asupra averei societii.

Art. 10. — Pentru indestularea necesitilor sale bnesti, societatea este autorizat a primi legate, donaii sau va recurge la orice mijloace autorizate de statute si adunarea general.

Din veniturile sale curente, societatea va forma un fond special pentru ridiearea de monumente funerare, precum si pentru desvoltarea instalaiilor sale. Acest fond se va plasa 1n efecte de stat care so vor depunespre pstrare la cassa Primriei Capitalei sau Cassa de Depuneri si Consemnaiuni.

Sub nici un motiv acestui fond nu i se va putea schimba destinaia.

Organele de conducere ale societii sunt Art. //.

Adunarea general.

1.›) Consiliui de Administraie.

Comitetul cenzorilor.

Art. 12. ---- Antil financiar al societli, inchizndu-se la 31 Decembrie, urmeaz ca adunarea general s se in ln primele trei luni dela aceast dat. Aceast

-dat se va fixa de Consillul de administraie, intre 1 lanuarie i 15 Martie. Consillul de administraie va face piiblicaiilc pentru adunarea general, va publica bilanul i raportul consiliului de administraie i • al cenzorilor, va publica darea de seam amnunit asupra situaiei Societii. Drile de seam vor fi trimise Casei Centralc, spre verificare, imediat dup aprobaroa lor de adunarea general.

Adunarea are s se pronune i hotrste asupra:

de administraie, compus din Alegerei 21 persoane.

Alegerei Comitetului cenzorilor compus din trei persoane i pe te,rmen de iiii an.

Aprob gestiunea i d descrcare Consiliului de Administraie.

Hotrte asupra intrebuinrii fondurilor, respectiV asupra acoperiri defieitelor, dac. sunt.

Hotrto asupra eventualelor propuneri i ches.

tiuni la ordinoa zilei.

Hofrte asupra modificrii, respectiv complectrii statutelor.

-Hotrte. fuzionarea societii cu alte societi sau instituii

h) Hotrte msuri i mijloace pentru a asigura 12ogresul Societii.

.Adunarea general este valabil constituit, clac se intrunete jumtate plus unnl din numrul total al membrilor In curent cu plata cotizailler ctre societate.

1n caz c adunarea general nu se poate ine din cauza neprezentrii numrului de membri fixat de statute,, adunarea. general urmtoare se ine valabil cu aceeas ordino de zi, fr eu o amnare de opt nici o alt convocare i cu orice numr de membri prezeni.

Adunri extraordinare generale se pot eonvoca de Consiliul de Administraie sau se poato cero de ua numr de 100 membri sau delegai, Ia curent cu platn cotizaillor.

Art. 13, — Cou8iliul ilc Admin'stra.ie se compune _ din 21 membri i se alege pe timp •de 5 ani.; el se reinoete cu 1/3 din membrii si eu Incopere dela al treilea an do funcionare. Relnoirile se fae • numai la adunrile generale. anuale, prin tragere la sori ; membrii eii la sori pot fi realei.

Consiliul alege din snul su un Preedinte, doi vice-Preedini i confer prin alegere celelalte atribuil membrilor din plenul consiliului.

Consiliul de - Administraie este gestionarul societii.

In aceast calitate reprezint societatea fa de terii 1n toate inprejurrile.

Se pronun asupra admiterei de membri.

Intocmete bugetul de ch@ltueli i venituri.

Verific eassa societii.

Hotrte asupra primirei de donaii de--jorice form.

Execut deciziile adunrii generale.

Numete i revoac pe funcionaii societii.

Hotrte asupra lucrrilor technice de orice natur..

Intoemete regulamentul de exploatare a erematorului.

Stabilete tarife speciale de Incenuare, pentru persoane streine de societate.

Hotrte 1n cazuri de vnzri, hipoteci, cesiuni, curnprri de orice fel de bunuri.

.

Poate da delegaii i procur eu caracter general

• sau special.

Prezint adunrii generale propuneri i proecte.

In sfrit, lucreaz -valabil i nelimitat u toate chestiunile ce privese bunul mers i programul societii.

Hotrte asupra sumei maximale ce casierul • poate pstra 111 cass. societ Hotririle Consiliului de Administraie se iau eu majoritate absolut de voturi a membrilor prezeni.

Secretarul societii este permanent i face parte din consiliu.

Funeiunile membrilor din Consiliu sunt onorifice.

Consiliul va.delega din snul su un comitet de direcie compus clin tre1 persoane..Acesta va concluce i administra societatea n limitele delegaiilor ce li se vor da de Consilini de Adininistraie.

Ei vor fi, retribuii in condiiunile fixate cle Consiliul de, A dm.inistraie.

14. — Comitetul cenzorilor este obligat a re-vizui registrele societii i registrul inventar, cel puin odat Ja doo. luni, iar casa societii odat4 pe hm. Aceste Ii inspecil se vor face inopinat si numai 1n orele de serviciu ale biroului.

Mandatul cenzorilor este anual, dar adunarea general poate dispune prelungirea lui, ciac soco1 este oportun.

Adunrile generale extraordinare se vor Art. 15.

ocupa numai cu revizuii.ea statutelor si lichidarea si trecerea instituiei Intre bunurile comunale.

Dizolvarea societei are loc in urmtoarele eazuri:

a) Imposibiliti de a face fa angajamentelor financiare.

Reducerea la o sut a num'rului membrilor.

e) Dac Inmormntarea prin cremaiune a intrat 1n obiceiul obstesc, asa c existena ei ca societate eu caracter privat nu mai poate fi privit ca o neeesitate.

Cazuri neprevzute, dar care vor fi apreciate de consiliul de administraie, ce indrituesc disolvarea societii.

Modificrile introduse 1n statut nu se pot face dect cu aprobarea a 2/3 din numrul inembrilor prezeni si vor intra in vigoare numai dup aprobarea Casei Centrale si -publicarea lor n «Buletinul Muncii si Asigurrilor sociale».

Art. 16. — Semntura societii o poart doi delegai sau un delogat si secretarul societii.

Art. 17. — Consiliul de administraie va Ingriji ca situaia inventarului si a scriptelor s fie inute 1n cea mai perfect ordine si la zi ; va publica bilane provizorii din sease In sease luni.

Acestea se vor supune spre verificarea cenzorilor.

Rapoartele cenzorilor se vor Irtainta Consiliului de Administraie dup. fiecare inspecie.i termen maximal de 5 zile dela data reviziei.

Art. 18.— Toate plile ce privesc societatea se vor face la sediul,su din Ospolul Comunal sau in localul su propriu. Pentru cotizaiile Intrziate se va adoga un procent de 50/0 Societatea va putea face adunarea.

cotizaiilor si prin ageni speciali; 1n acest caz cotizaiile se sporese eu 5%.

Toi inembrii societii contrat.teaz obliArt. 19.

gaia de a sprijini activ interesele morale si materiale ale instituii. Ei vor face propagand activ pentru prosperarea, bunul rners i bunul nume al societii, neuitnd niciodar c are un Inalt scop moral i cum un seop economic, pentru a reduce onormele chelttieli ee se fac astzi pe seama eelor rmai in viat cu Inmormntrile.

In eaz de disolvare a societei «Cenua», averea sa de orice natur treee netirloit in poesi une Primriei Capitalei, cu singura rezerv a respeetrei tuturor drepturilor membrilor fondatori, conform aetului de iniiativ din 5 Martie 1923, i a eelor cu vechime de cel puin un an.

Toi membrii societii i de orice cateArt. 21.

gorie au drept a lua parte la adunrile generale i a face propuneri.

Orice membru are dreptul ia un vot pcntru el i poate reprozinta eel mult Inc dou voturi prin delegaio.

Modificarea statutelor nu se poate face Arl.

deet cu majoritatea de 2/3 din voturile celor prozenl.

Statutele prezente s'au eitit i votat 1n •adunarea general din 7 Decembrie 1923. Ele se vor tipri i se vor distribui tuturor membrilor ; deasemenea ele se vor pune i 1n vnzare.

lTn regulament administrativ va fixa i Arl.

desvolta ehestiunile menionate 1n statute.

Ari. 24. --- Sediul juridie al societii «Cenua» este In Bueureti, la Primria Capiti1ei, sau 1n localul su propriu.

–  –  –

Crematoriul din St. Gallen Hal popular de Urne in timpul Ernei Vedere din un Cimitir popular din Bucureti.

Crematoriul din St. Gallen • Interiorul :Halei de Urne in timpul Ernei Cirnifir popular din Bucureti Vedere general.

Crematoriul din St. Gailen Vedere genera Crematoriul din St. Gallen Vedere din Hala Urnelor.

Cirnitir din Bucureti Vedere general.

Crernatoriul din St. Gallen Capela serviciului Divin.

, Crentatoriul din St. Gallen Capela serviciutut Divin.

Soc. de Cremaliune ‹Cenua»

Consiliul de Administraie tl.

.

11011VAIPVIA.51 EllEA141011[9€1KA 1[10 E01 1r1,11-1AALMIMM 1150111POCArb1,

–  –  –

(сгегпаге оiгачающогО в керевд ка руссккЁ кзыг--Пiрк эТОМ сЛоВу регаии.я пидается Кие «сккiИТаlНиfг человеческих фугюп, а под проКзвокъiм СТЮГзюм кремiа~тортiй» лужiю понимать здание, в котором СIиещiашыиых ьреациоiiкых лечах прожэводит СкIIгI ИЮ умершвх, граки образом, если агрикять ко йкисгiаеиие лько тсХилчеiСкута сторону этого дела, то кiром:ации, к уако (В{ЫЮле этого сЛюеа, есть ничто каюс, катс труносожнгаое, 110, окати мьи уккдвги в последствии, вместе ю труоососВ5иаал еще целый ряд других ВЮЛрЮIСОВ, а восе об'емо 1iужi10 вОл1и этому под крiемаiцией в мать._((огнеКiiОе поеребеюле».

Цель васггоящей ктттгттт дать вооможiго Iюлкое раз'ябКеИИ к ошюание кремащIIТ, являющейся у нас вопросю нот'у м и лгало кому авакомьгм. Между тем теперь, когда ПреИдКум Москювскюго Совета IфвiНЯл.вр!ИКщшшалыIое реКзенво о введении у ваю кремацки, авакомстВО: кiкровкх з масс с этим вотщосоы с его тюс']новкой, с его оообешюстяш и гiреимуществами-является заДачеi[ 'сегодшiiлнего дня.

[ото тем более важно, что этот нажущяйюя на первый ВЗГЛЯД очень простым вопрос, в ДейстiзИтельлооти очень сложен, разнообразен и деллкатек. Важно, чтобы с первых же игагов населеняiе было ггравильЯо инфюрмкровано о кремацвiт и таким образом можно было бы избежать кривотолков, которые имели место на Западе при вЁедеили там кремации.

надо надеяться, что читатель, ознакомившлоь с этим вопросом, станет лрвержещем этого культурного, разумного, эщнюегного и касою способа тюРребеЛя.

Вероятно с лёгкой руки Москвы, Примеру ее в недалеком будущем послеют и другие наши более ита менее крупные гоюда я кремация сможет постепенно стть нате более iвзлiоблекнюй формой погребения, ралнюпломеинюго состава.грОдов Союза Советских Социалислiческгтх Республик.

Историческая справка о трупосожигании.

Сп ообы логребенивг отри известной системьатизации их по внешним признакам мо~жло класiсiф2щироватъ следующим абра,ом:

1) вибрасы+ван~ие трупа;

2) мцмiикщиравание;

3} ск~елетирование и другие к~абиииьраванные и пере ХОднЫе формы;

4) зарыванне в землю или пещер~т;

сни~ганке.

5) Наиболее. нас ьинтересуIащиг iи являются в даьинюм Случае оба последних вьида погребения: лредпосладний, т.-е. пчиТребентlе в землю,.как у нас наиболее растростр;аТленньlй и всем знакомый, и гIоюле,ний, т.-.е о~киганlю мха кюстре, тсаЕ являющийся првгмым родоначальником оавремеялой кремации. остальных коснемся лишь в общих чертах, чтобы читатель имел об них представление.

Въсбрасъсвание трупа, несомненно, является одной из самых дравнейиiях ф рм тагребеlтия.

оказывается, что пеРвобытный человек при непостиКимом для лето явлении смерти не только выказывал (Трах перед умерцлим, ко был уверен, что ан временно Уснул», и что по его пробу~кдениiи он пОтребует обратно свои вещи, начнет мститт, 'врагам или iюмагать родным л друзьям. Отсюда возникло обыкнавенне оставлять умергтгеlо тта :весте, а а синугцие покидали это,ккл~иидю и +перакоюгтывали на новую стоянку. Среди неноторьл сибирских иiиюрюдн;ев, которые,н стп осле культурности стоят ла весьма :нигзлJом уровне, и 'Ло пЫдге в обычае цюгщд~атЬ шал~а+тlг нвм, ггри чем ттС+кой'гтчлiка креитко увязывают, даогаг су 'бежа'Ть!

ел яте юмгС Titji тгJ Iлообlгюе представляет собой слосои простого туыГраГтТ+панивг трупа гв тюле.в лгекютао,рюiм расст!оlтнии от Jиильвт. Этот тгр~оютейшЛiЁ способ паракти,ку;етсн Л до пиле, например, у чукчей или в NlатлТтжурки. Гездю.цтгыа собаки кр;и киРуататся на тнщобяьюх меюта.х и поюдаютР трупы.

Впрочем, роль животных в уткичтоя°еттитт трупов оиро~м ка. I% это теме мы ёще вернемся, го сейчас остановимся в той ее части, кгогтюрЕаI =имеет прямое отношение к способу выбрасъшан~итг уме~ршьих. цело в том, что у очень !мтlОтвьх народов, конечно, стоящих }Iа iтиазког ступени раiз13~итизт п до хьхнеатттl~ечга времени си ухно развит {))Ы iа1г выоврагсЛват'ь трупы тта се,ени~е дивим Jкивотттнтн, хтiтг~утым rlвщав ттлiг оыба, i.

ССОбс i гI г о тл тlтетюснымк являются знаменитые тат. вазыВаемЫс «баигiшг мюлТюачия» у тга,рсюв в Бомбее (а Ииди1и.

тга реше°гсах которых кИттадется труп тес хищные Тсюршутгы их цаедаают. IТото твиант уiмсргтцего на решетку бакгнни., парсы с не'терпелаием ж,дух того момента, ню;гща коркгугт лаачгггет клевать глаз, ибо в зависвмю~с~тк от того будет ли выкле.ва,тт сгле;р1ва.глрат ый или.-гiечвы:й глаз, юани гсввl зьлв,тот счастливую.и;лзг тл~еасчiасIнуто датыне11итую жизнь у.мерше1гю *).

Илдугьт же, напр., акттвуиlтге по берегам рек Инда и Ганга, выбрасывали своих у,амертцих r Роды этих crsш+ ттчик длш них рек На с'едениа рнгбам, ~) 1 1.оi. xi1i5G. ни 1е5 \оу. ХХХЧ'Т, 496.

ревж'fi 1 ~11~ го~'~- ~Т, бьГЛи и 'Т'акIте I)Jте'ИР~гга I3 111,1,iiU, гЭ сами 'едать IТ яiво, rаллаты, iоторЬге и,'1I:EwTI!и Обыlс,нагЁ+кТге СВОИХ уцерllги1У ра, сггве iниг1Ов!

Мlгоглс тгар!оцн1 те.ла,.ут трупы улiершт1х н лОл~ги, эта Деревья. ла стО ВбiЬг, оиятв—тЕа1~юг с целью уiТ~и1гта1г е~ция тех тгу1 ~!Т llаеДаiIгия Уипlггыми Т[Т-тца 1 11.

Еriюпетская I ум пi. Саркофаг в гэтКрыто. Г нг 1.

Мумгафици ювгliсгсС ллаг тз1 l уl1_ТлгнатТ1те трупа.

1]'римЕиТтглвп'hгi способ выя у 1 iвани~вТ само собого ра~Стумеетювг, В0оtiхоисеи бы:г га гьк0 в жарюг~х и сухих странах, где трут) код нлич,1lll' \r l ух0То воздуха н. ветре, совершенно вБюыхаЛ, буду iлг В11 11 la'IhII под открытым небом па 'стециально iсюорунсенных кюлъях. В болъапитюгве случаев пюдбные высушенные трупы ааръгвают затем в землю. Бынали случаи, когда труп тгасле иавлечен.ия через заднепроходную киrцтку вчутреiнн~сстей поддвергали хими цескому действию солей или смолы и его, ставшим сухим и легким, вешали в хижине я перевозили при страттствиях с собой.

Как читателю хороито иiавестно, особого высокого и.скуостг~а мумификаини достигли в древнем Египте. Кто не видал в натуре (ттапр., в Егип гском отделе Музея Изящных Искусств в Москве или «Эрмитал~е» в Ленинграде), вали на фотографии, или на картине, знаменитые набальзиищраванные мумии егт iлтян, сохранившиеся в течение несколыгнив тысяч лет?

Комбинеирпгзантгъсе и 'иные способы погребения. Ограничимся.приведением лигиъ нескольких пр:ииерав. До сих пар у некоторых, стоящих на низкой ступени развития племен Африки пользуются почитанием, а потому и аахранятотся, очищенные черепа пакойтТшсов. При этом стглоить да рядом они служат затем сосудом для питья в;ти в качестве экспонатов для особых музеев убитых врагов.

Вид вомбигшгроваяттаго способа пагребенття представляет, например, торжественное предание земле всего покойника, за июклюТiеат яем головы, с которой поступают, как указано въппе. Даба~тттто еще, что у дикарей трупы нередко с'е.дались или вътлтегШВал+иiеь или употреблялись для хозяйственных нужд.

Теперь перейдем к более вас интересующим методам погребе пил.

Зарыгiпасие R землю. Это одвтт из самых ра,спрастраненныу способов хранения трупов. Он удовлетворял па мнqгигиг трттчииам. Первой - ~ттужию трттэпать вазможнасть оградить живых от покойника; вторсй--аграждечид покойлтика, от животных; третьей-просто гу техники; четвертой то,простое соображениМз, что земля везде имеется;

ПЯТОЙ --- приятное заблуждение, что утерший покоится в ТОМ е виде, в каком он был при жизни и т. п.

Нужно сказать, что в раннюю пору человечества обычно хоронили умерших в пещерах. НауТшеттгись изготовлять кое-какие орудия, первобытные люди устраивали и~скусств,е!нные пепнеры из земли или в ка,агнях. При отсутствии Еамня употреблялось для этой цепи дерево. Зачастую на атом месте насыпались курганы. Ютассическим примером таких курганов из ка мгfiтей, служат знаменитые египетские ниРамилы. С развитием культуры зарывание в землю поот'епептто приняло вид нашего те~перептЕтего ГО порядка, т.-е. хо:ронегптя на специально отведенном месТе (кладбитце) и рядами в могилах.

К'.лсгдбище. Однако, с течением времени, когда явно обЕа'Р:Ужились недостатки неправильного ведения нладбитт[енсного хозяйства и когда на грозяцтую, бла:тодаря этим дефектам, опасность для населения обратили внимание лРедста.вители медицины-выяснилась необходимость мед Д1Щинъi серьезно вмешаться в этот вопрос для его урегу, лирования.

В результате многолетних научных и лабораториых опытов, наблюдений и изучений этого дела гтт,гиенистнт Разных стран выработали примерно следующие правила.

Местность выбирается вазвыптенпа.я, сухая, с рыхлой, пориЕстой почвой, способствующей более полному и бьтстРОму разложегтию трупа. Влага задерживает процесс гниени,я л способствует образованию нежелательного явления, рОз~асз,аг~агзия (о ятем речь бу1с,гг гт~ттта же). Во избежан~ие этих ятк.~геагтг г дно могилы должно л'еж'ать на i4 у1iетра выше стоягlия атю'чl3енной гады. Из тех же ооображений лучшей ночной оказыгвается носок, гравий я т. п. Глина же, наоборот, неблагапринтна. Вшд;елеIш;IV ца иоВеРхцюСТЬ земЛТИ глз+илюстных и дуряс'Iгахнуlцих газов,1lозмIанетго воспрепятствовать достаточной глубиlг~о~1 мюiвгы. По натlгиlиг загtiнтнам предусматривается глубина тю еменею 1% метра. Та.же норма,принята и гта Западе (от 1% до 2 метров). При менее глубо,Iаi-i могиле тр~ембуетюл'ее ВыЮоli,Ий 'Iгадмаг'ИльНы'11 хО•л!'г.

СJЯ равпяетс В срднем площадь, занл~1аее4ая могилой, 3%- мотрам И для де ей до 10 tiте~т-тцвое меныцге, расстюяв~ию между м~агила,мги.не.менее 06 метра.

Всячески лу~кно 'иiзбеiiать та; -назггваемые «бр~а;тскiке магl:-лы » или харонеlлю «текта11», при которых получается Со~1тыцгаа сlоiО псние аргатпк~честсих веществ, за ержлгва~и ших нормальный лродеес разлоfl1енlгя.

При рк1юполюiжс'н~ии селенил на реке, тесто ад к.тгад;бlлще гlыбира~етс$..т ниже се~леки;я но течению реки, дабы ле было кареванвя на аагря неникэ воды реки предметами глИiеjкюТ.

1Гредусматриглаеся саглита,р,тlг)тмя мгрюlпряятилми та' у

–  –  –

*) Эти данные, как н часть сиеДеттитй о кладбищах, ттзвггы Ч „Осттовы Гигиетты" I'. В. Уполипа, т. 1, вып. 1, Москва 1)2i г.

пэдалтте т.Iартсолтдрава.

Тут будет умастпым сказать об очень ра~спрострапеатНОм юреiт •iгаселехия мнеюи~к об апЮс1НОСТи кладбищ для ЖИВЫХ люден. ]3 такм~х юлучая х, абыкноветг.н о, говорится о загр$юнен.и'г г истачlги ов воды (коладцах) продукгтами гlгИания.и рааложеяия, раздаются опа.аеlлия о заражении воадуха могильными исяар~е~Iггlилпя, вааникает еютеаствекное Iгодизре,тгие о рас~пространетlт.,и заразы закоггашпгми вместе с умершим разными бациллами и мтткрабами (в смерти от заразя!ой ;болезни), наконец, указывается, что вместе с трупами поступает в почву большое количество оргатlигчес1сиrх веществ, что люжет повести к пере~на~сыщет ию почвы, результатом чего и получается унюмялутое загрязнетпие и заражению шlтьевых вод п акруаюгцего воздуха.

Об этих волнухтlцих. воттрпсах паll1скалюась Много, как яа Западе, так и у лаю. Неодiгократню деплiа;г:ись лабораторцьIе иССлеI~0ваНи,я Воды 'II ПоIч,вЬТ. Каковы жид выводы?

Ре,згогми~рот атъ эти выводы вкратце можно щ имерllс таким обра~:юм: к.iадйище, прим саблюодени~иг саяитарнътх прУави~л----без(~1га~сгlо ДЛЯ ЖИВЫХ лгтодей К этому выводу у1~етште гиги,еliистгг и сатщтарнье врач,и чри!шли на осiноватта полуТгетlгньзх i~чзу ьт'аггов м {огоЧ1ирс~ттенны х исследовагги (Л геюкофер, Ф.юк, Кю~лодезникав, Орлов, Долесс, Эриюматг ню др.). При!Вод.и1м тех вкратце, дабы тштатеть имел об этом некоторое понятие и смог раабитъ тусяк,Ие голоСловнгагс, пеобосно:вагтные мнения.

Так i растогг расчет потазьlвает, irгrт г городе с тlаселнТlием в 1 милл.житетгй, ири смертности 24 человека на

1.000 жителей (в Европе эта цифра ф~атическгк никое) _r.

Род получится около 1875 тгудов аргаlтаюческих веществ.

Лiе~тду тсм, если подгсТлгтать колиТlесттзо ютбросотз, подлежапих удалению из на~соленныу мест, то их окажется примерно в 99 раз больше! Вот почему гигиетшоты и гонорят теперь, что живой человек куда, больше представляет опасности для других, чем мертвый!

Первым следствием полученных цифр было доказательство напрiаонаго опасения перенасьщетгия почвы гииластпыми веществами. В особенности ото нашла свае падтверждентге при лабораторных и+оследаваниях почвы Парижа (Делесс) и Ленитгграда (Тiлолодезнккав), а также воды Москвы (лабор. им. 3риомагга) и пекютарых улиц Будатгепгта (Расзахеги). Оказалось, что почва дворов Тlарижа и Леiнкнтр+ада более з+атьрявнеиа, чем кладбищеи~сная.

равно,как вода колодцев Ваг~нЬювского кладбища в Москве и +в Будаптеште (Валтр~ивг) леiвее за+грязнела й, чеti1 вода колодцев близлежащих районов.

Единичные, описываемые в лгггаратуре случаи отрад лели1я людей при ра+зрытии старых могил и открытии старых склепов могильными газами, являются ттоклточениям+и и, как исключения, подтверждают правило. Исследования воздуха.над могилами показали, что фактически выделяетсп весьма незначительное количества этих газов, да и они очень быстро рассеиваются в атмосфере.

Научные исследования, произведенные разными лицами, установили сроки юохранения жаизнедевттелыюсти микробов в трупах. Оказывается мшкр~обът:

Ггюшвого тифа были не найдены после 96 дней.

Туберкулеза 96 s 26 месяц.

Азиатской холеры 22 дней.

Чумы (при 22—З0') 17 лет.

Сибирская язва 23-44 дня и т. д.

Яд бешецства ~2 Итсюда видно, что за иснлючентгем,далго~ивущей сибирIской яавы, патотелтгые м!инробы сохраняются сравните.льню не долго и погибают в течеIГие первой стадии разлюжения трупа.

Одтсако, нужно скааатъ, что, благодаря ряду отрицательных условий, много кладбищ, как за границей, так и у нас, не отвечают пред'являемъсм им санитарно-гигиениеским требованиям, в силу чего они были признаны небезапаснъсми и поэтому закрытъс. В асобевности зтипв аитг Саьни~та~рнЫм састаякиIец грешили кладбища при Мюнастырях или церквах, благодаря крайней скученности МОГИЛ, ютящихся gдна возле другой соблюдения санитар.ной нормы. Возьмем для примера ленинградские Кадбища. В них грунтоiзые воды стюят сталь высоко, что гроба находятся 'в воде. Не удивительно поэтюму, что,при абследов н,ии кладбпщ во время эпидемий в 1020 г. были +совершенно закрыты Александро- Невская Лавра и Чесменскае кладбище.

Теперь перейдем к рассматранкю вопроса о ракзлюатеенгги трупа.

Ка~кдоцу лицу при взгляде на умершего бросаются,в глаза те резкие ивменетгия, которые происходят на теле и Лице усопоггев вскоре же после прекращения живндт, тге ловар:я уже о распространяемом неприятном и тяжелом Трупном запахе..

Чем вызваны эти измегненин и в чем ив причина?

Дело в том, что с прекращением сердечной деятелыноСТ11 и ОмеIртвекие1и всех органов, фактически не вся жизнь в арТаш-г~зме человека останови~пась и прекратилась. действительно, научно доказано, что в кишечнике, например, ~Родолжается жизнь и деятельность микроорганизмов, коТорыЛ Л РЫдГ~ЛЯI+IТ ( рХт4 Г1Т Т, РТ ьтТЗгаI0ТЫ,ТТЕ )Т`тТ х4)рОТиГ ттсе~г зха,комыю,п°рпыо прпанакп рааложетгття. ]['i 1юмонают свкуй Р~ 1оТогг та IIа ьТВакеМью к.леточн.гс аУТоЛи~ТпI4с Сие оп кмы. йатем в печыгю отаТ тг~рюцосс г1гиеггlТ 1 о2гга;з сческих веществ, сопрювожцаемьтй тзыд'еле1гИ~еМ дурlтатгахвущ~их га~юв (вскlтедствис азложония без доступа кяюлорода), вролллжаегсн.

ТТ, если ю юдтгай стюронтт происходит процесс розруцгительиый, то с другой стороны мы +виц вiм за~иетгу его процессом гюсстаповительпы г, а мри котором 7I вхыгделяТотсп тlродуКТът, не Содержащис.1:,гтслюрюДа, как-то:

а;м1lиак, дурпп с з у Тп1.боЛо!тпьlй газ, серотзюдорюд я т. п., а также целы i i ряд С!,тгЮп~fт1ых ор,гачкчечсвих юаогдитге'ний.

ттрег ста~гля7ощlгУ собой продукты распада бестт;ов и жиров.

д на4пркмер: кадагерттlг (трупный яд), жгтр~ньте кислоты, ти-р!озитl и це,лыгг р,тд других. 13 этот период гтт;и.лос~тяые а,г,териот;праник~а+тот в ттсалТн и этоЛо~оги тела, :к уже (.i:ю сказаiню, из ЕтТптечи!и}ка. IзеРоятlто, в процессе разложения ттр~ияи~матот участие я тгатстенныю мпкрюорганисмьl, тат,, как замочеlю, что у,гер1тги+сз от за раитых болезней подвергаются р,азJlо,Тсг~н,иlо быстрее, чем трупы умерших от.нелоразных болезнегУ.

Есть и етце один IИрайне лТОбопыт~гтый фактор, тр^дтIогтаIгонгтыгг дл.гl разрушения организма трупа. Это- тогг,i,вныю вагсеко~мъге. Нужно указать, что особенно лтобгти 1х;ьlтныiчт, итгтге з~естьгм ;У этом воотроса являются тю сам всем хорошо известный факт поя понял в ?чlгагяле на труп-ах насекомых, ЖуКюВ, ял;е~тце~й и т. д., а та 1Торазгителыга я закю~ньом?ерттасть, то юстюумтто0,р~аы;пр~еделенгие ролей я тят, органвзщ я я зада~ч~и, коггюрые в~ьглголг-гвцатсн Тlяжеприiведевгюътлггт,т~редСтаг ттгМя мюигяСпътгюй фаУньх (т.-е.

жявсит-тгого царства):

1т Таблица Ns 1. Могильная фауна, составленная в 1894 г.

по Мегмиму*).

1 i н под sarco1i11аgienne (продолжается около 3-л месяцев).

сугОпепга са1грнога Двугрылье: раарушите.лк мускулов.

1ucilia гlomestica пiи~га вагсорнаа, 1.

(продолжается от 3-го до 4-го месяца).

пе11иод— dFrnlestieдne II dermestes JУ ~ 1г1i: { coгyntes ра руцнители жира.

Вабоч1сп: а1ояа III цвриод—вг1р11iелле (продолхсается от 4-го до 8-го мес.).

–  –  –

Елепци:

IV' период—acarienne (11родолж. от 8-го до 12 го лfгес.) tyrog1yp11us 1усгрна(;us

I~лещс1:

н стадии тления трупа..

пгоро(Iа tra cYlinotus Моль—нгпеоlа bi11ie11a.

Итак мы видим, как у нажДюго иге о исав~ныУ видов насекогых имеется определенное и твердо установленное нР~м~не г оада ио по р ушгеаито и постеттеятiо~ у улвчтотсеггигто трупа 'и как один вид iтрвходит ла югену д1рутому для продолжения той же цели. Обращаем влииалне ТгитаЕгдgгаЬет • `) D-г,1. Кганfег.-- +i1е11ег дiе Schtclгsаle гЭег Leichen i1n Wien 1919 г.

1r, тебя еще и на то, что в первые еще часы по прекращении жизни, наша всем хорошо знакомая домашняя муха («musca domestica) успевает положить в доступные ей места яички, тюторые превращаются в личинни и вот эти то,тичиаки и начинают свою разрушительную работу.

Вообще из приведенных в таблице насекомых большинство производит, как, например, муха, пе яазначенгную работу в,виде личий-гок, а не ввиде взрослого тгасе1самоло.

Возвращаясь к прерванному оцисаниго, следует сказать, что период зловонНого гни лия оканчивается примерно через 3 месяца и насту пает второй,период разложения, характеризующийся окислительными процессами.

период тлении трупа. Но прежде чем херейги к о,пиЭто-- санию этого периода нужiно угпомннуть, что по мере разрушения арганическгтх веществ икрокэрганизмами и насекамыми_постепен.но истекает имеющаяся в труде жидкость,.поглощаемая почвой, целость покровов и тканей нарушается и создаются условия, благоприятные для доступа кислорода (почвенююга воздуха) внутрь трупа. Проникновение кислорода бл,атюприятствует оки,сленгию с образованием конечных продуктов минерализации: воды, углег1ислаты, солей, азотной кислоты и 1. д. (этот момент необходимо запомнить, так как мы в дальнейшем к нему вернемся). Такими образом мы подошли к тайгу моменту, когда высыхание трупа достигло таких пределов, что ни ягкробам, ни могильным насе1сомы^vt больше разрушать уже нечего и мим на смену появляются плесни и грибкн, которые доканчивают процесс разложения оставшихся оргааничааких веществ.

Наступающий теперь окончательный период тлеявня продолжается в среднем 7 -10 лет, а для детских трупов--.

Jге~г. `1'Ег~горli читатолю огааiет аюнвгтцыыт, 1ючему бонлее 3ттожилы~в, кряжистые л сухопарые люди сохраняются мнюгяе водъг, иногда десятки лет, в особенности умершие в холудIюе время гада.

Во- всяком случае, на быстроту или з медлеiкие процессов разложения, значительно отражается состав почвы могилы, в смыисЛе ее пюристостгг, облл,ия во~зцуха и легкост~и веитиляЦии и если в песчаной почве он длится прим~ергго 7 лет, то в глинистой сухой почве ои длится прим'ер~но 10 лет, а в сьирой-30 лет.

Прижимая во внимание, что низкая температура, (т.-е.

хфзюд) замедляет ход разложения, санитарные клацбиц~егнскиО правила предписывают рыть могилу ниже слоя зимнего промерзания почвы. На уровне гробов температура ПОЧВЫ в нацгем климате обы1ххг1о колеблется между в° Ц.

весной и 120 Ц. осенью, вполне достаггючва для лор.мальггьгх условий разложения.

Выше указывалось на условия, влияющие на сроки ггродолжительюсти разложения. Теперь нужно укапать еще на два нередко встречающиеся явления, а именно: ла м~лсификащи~о трупа и на омъсленгсе (или жировекование) трупа.

Первое, т.•е, муьгиф кащгя или въгсушивакие трупа ЮЖет троrимзоЁтiи пж зарыттги гв очень сухой почве, тагс 2ж при атом условии лрои~сход1ит задержка процесса разложения, труп становится.совершенно сухим или ры~суигеннълм и превращается в мумию. Это явление, как легко догадается читатель, может ттастули'гь лидггь при быютрам ВыТсыхаглия трупа й Связапнгтм с ним прекращением дея~ тельности бактерий, з.ггзлм и личинок могильных насеко, л ЪнХ. Понятию, что нодабные случаи возможны, главным образом, в жарких странах, тгри чем тгзвесттгы случат сохракегаяя тодобных трупов в течение сотен и даже тысаячв лет.

Наряду с этюй естественной мумлификацией юхзмож~iю ирои+звести искусственное мумифици!рова~и+е или бальзамироР:аии~е трупа. Для того удаляются из.него мот, внутренности и брюшная воласть, :при чем их заполняют затем бальзамическимя антисе+пiически iи я благо,вонными веществами (в древнем Египте). Теперь же при практикующихся случаях балъзаютрава+н;ия --применяется вливание антисеттическ.их раiствсров, (напр., формалин) в кровяные сосуды и натиран.ге ими,наружных консных лонровов.

Второе—еще более люб~олытиюе явление представляет собой образование на всем трупе или на, его части трупного воска или жгсровоска. Дело в том, что в сытой, иепрюсыхагощей почве аммиатс, выделяющийся при гниеiни белковых частей трупа, разлагает жировые его части на глит врин и жировые кислоты.

Соли этих кислот—мыла пропятьевагггг ткани, образуя емый—нсчиграваск, не поддающийся гки+е+нию, и так-ваз труп в таком состоякиiя может оахратгитыся в аеъгле весьма долгое время.

Как было указана, разложежго в Европейском среднем климате наступает через 7--9 лет, поэтому санитарные правила,глредусматривают следующие кладб~итпетюкию периоды:

лет.

Италия. 10 Франция Вепгрия 30 М юттхен 6 Штутгарт. s Берлин ю • у нас 30 есгь ' м те 1фатчайтиб оролг, чем кстарыге яра рв~ шается.перекапътвакио мопилы, к. катарому цриХОдится пр+ибегать.при пераполкенки кладбищ.

Указанные в некоторых странах довольно продолнсительjгы+е кладбищегтскив периоды в 30 и балыэге лет, само Собою разумеется продиктованы не сангитарнъгми соабраЖекиями, а уважением к чувству живых родствелкиiсов.

Закончить главу о кладбищах лучше всего пеонолыспiьпи слогами и гдифрамгг о лагаих осгювсних кладбищах, которые не могут 1ге заинтересовать москвичей и ите,лей других городов Союза, поскольку Москва явлкеггсн наиболее населенным и культурным центром РеслублЯгки.

Площадь главных московских кладбищ и сгколъто фраз ова была п~релолнена:

–  –  –

Таким образном, в этом отношентлт в лучших условияу оказывается иноверческое кладбище, единстЕенное из маСковских кладбищ до сих пор еще и зперелолн+енное. Палулярггое Ваганькавско+е, как видим, было раз 15 лереполнгн,о (перегкапапо).

Всего п Д мосгковскш~ги кладбищами затiято ок. 250 десяГИЛ земли, при чем за последние года тгрирезано-15 деоятигн. Табл. 2,дает iLредставлени.е о смертпос к в Москве.

(Ст. стр. 20).

Таблица Ы 2 о количестве умерших в Москве за 10 лет 1).

Х922 Г о д а. 1923 "мерла всего 42.200 52.700 55.400 51.40042.00065.80042.300 31.000 40.000 22.700 от заразных болезней....... 10.700 16.000 16.500 14.200 8.700 25.80015.500 9.900 15.500 6.000 о отношение умершим от зарази. болез. к обо 21о/о щему числу умерших 25, 400/о 26 '/о 300/о 30 /о 320/о 29л/ 2о/о 39/о На. 1.000 жителей умерла. 141/г 431/ 29 25 f2 Тоже от заразным болезней. 19,3 8,4 11,4 3,7 8,8 8,2 5,8 16 8,6 6,3...

с

1) В круглым цифрах.

Нетиохч риго кладбища. в асобеттности ттахщящиеся цри мспастырях, ра~спори,ниеlлиеv[ Моссовета--ааlсрыты для по РРебекгiя. При этом ттужко добавить, что часть М.иуСсгсют о, Т%а~заревского и Рогожскю~ло кладбища неблапо толучны т: ТОМ смысле, что почненные воды стоят высолю и атодходf[т до дна моl1ил. В общем московские кладбища нахоцятся в 1орптальных услокиях и во всяком случае п более ~а о рТцлтных, ТЮМ ленав-тградсктте, у тиотюых iщиюутстгзке Вощ В ыо: il.:'ах--лоЧтИ IiюизбежНо, да IC тому они СклЬfl-) Персi[о, т;тены Пояоьнчнв с к. тадбищексгlии1м Воiлро соМ, юреоиiм к кАедвестки;ку асрем,ации -х сэiсигансию умерших на костре.

Найденные огтаткк вреданттых сожженгкто в глубок.ай старl[но, свидетг.,тты°твуют, что к лiеtiтiу, прибегали уме

•МОО лег до т[~ l i[[его летооl1счИюлеН!И'Я.

Естелт[зЕвно воз.нтгтсает тiрегдттоложетlтге, что з.на,коти[Ствс) с добыванием а упютреблюгнттем огня, а главное с его саойг1т1~ом быс грого уничтаженiия, :подсказало мысль о5 иО1[ользов,Ыттти костра в целях уттичтаженкя уtiтерших.

Та тl же нес омваlтдю, что обилие лесов и легко получ~теМос, ддеи[евое тол:ияю юыгралю начитехььпуто роль тз расп1острзвенlтlт этО1чз свосЮба в давно минувлти+е мода.

Особенно неско это гдредполансетие оправдывается на пАк'ере древлей Греции, где тру1ттосожигакиьв было очень ши~роlсо распространено. Однако, в ум.еньаценттам лесной площади, отюРг способ пюстелонню стал вытеаннться более ~Состгупным для тттироlиих магсс- чзечлелгным погребением, ю, очевидно, с умныпением лесов--1дАовя+нюе топливо е[ановll~ттось все,;дороже 1т дороже. В Палеютипе же, бгедт[лй лесами, огненное погребслт е было доступно Jгиц1ь богатым т[ внаТlпЫМ.

г1 Вообще достоверно известна, что стоящие на высокой степени культуры народы, как: асоирийцы, вави,гоняне, еьреи, древние греки, римляне, германцы, индусы, японцы, скандина+вы, славяне и Т. д. не только часто прибегали из них эта к огненному ттагребенито, но у ючиталась н+ачетнейшим способом погреб{еаия, которое с большой тощкестве.нниастьто применялась к императорам, ккязьям, народным героям, знати и богачам.

у известткейших писателей древней Грсгуии (иапр., Евр~шида, Плутарха, Гомера и т. д.) имеются подробнейшие описания торжественных огненных глагр+ебений таких зона• менитых героев, как Патрокл, Гентор, Ахилл и др. Кроме того, известно, что из соображений аканомтгческаго характера практиковалось одновременное сжттганне яескольси~н умерших. В особо важных случаях, например, для сожжения Патрокла был устроен грандиозный костер в 100 ша гов длиной и 100 шагав цит+риннай, при чем лес для мело свазилея -в течение 10 днеЙ. Впрочем, нужно иметь при атом в виду, что вместе с н.игц были сожжены его любимые 4 лошади и 2 собаки, которые всегда ели за его столам.

Митlуя довольно интересные ошl+сания церемовлала подобных сожжений, упомянем лишь, что остатки сооясженнъlх собирались в урну лз золота, серебра кили иного металла в зависимости от материальных средств и затем,, покрыв ее предварительно цет iыми тканвгли, логР+ебали обычно в землю.

На острове Хио, как описывает Стабе, урну с петллюtil брали ха лодку, увози~гти ее в море и рассеивали пепел по ветру.

у римлян, +НереяявпСпХ во лiногогт культуру древне' Грещги, сжигаНив на костре была чрезвычайно популярно.

И у них церемотлиал паг ребанил был торнсествнгг и слюжсп.

В нрям~ай от материальных средств науа ился размер костра. Неудивительно тгаатаму, что т~ сахсжеи,ию бедтгякав, как (ттапалОви~ну сожженных) --ютн~осиллсь с тгрезрени~ем. И здесь пепел собирался в урну. Из числа Оа~кженных упомянем: Юлия Цезаря, Лампея, Августа, нерона к другвiх.

Татаръс обертывал умеЕдгтгх в просмолетлнае талютно и В сидячем полоатсенхг,и труп лометцался па, устроеннац в Углублении в земле ке стре и сж;ига ттся таим образам.

Пепел, как реликвия, собирался и хранился родными.

В С;иаМе это гаже тгзлтабленнейший и почетнейшкй способ погребе~тгия. Любопытно отметить, что попел и кости сонеженного короля предварительно юыололтг и затем смеПiалти с глиной,,для того, чтобы изготовить из этой смеси окульптурттую статуэтку.

Великая Франгу~зсхая Реуолюиия.не могла,цроi1ти мимо этого вопроса и в 1799 году кремация была детсратирювана и ка Л7огимартрском кладбище начались уже работы ттю аааруJкенито крематория, которым тте суждено было завершиться, ибо к началу следующего столетия ИIдея о крамацли была придушегта реак.икей.

цIирокое распрастранокииэ получило сжитатгие умерпгггх и у древних германi4ев. До сих пюр в разных частях Германии при раскопках находят древнего происхождения урнтг с леiплам аогжженнътх. В окрестностях города Ганновера было найдено поле, s котюром оказалось более 10.000 подобных урн.

Также большимтт пот лоттнитвасчтя этого еттасаба погребения были в Скандинавии вгсхинги, применяАтттие оригинальиттй лд костра. Умерший помещалюя в лодку, с луз скался воду и лодка зажигалаiсь. Такасi образом, горяшее судно па течению уиоатттюсь с имерпгим в море, где и сгорало.

Нечто подобное, но в улрощенвюм виде тграктик.уется и поныне в I17 дии. Укутанный в саван пгакойгтiик кладется ка доску, его за;житагоТ и спускают горящего в священные воды рек Ранга или Инда. Наряду с этим нередки случаи простого погружения в воду ИЛИ,талого сжигания. И здесь, как это мы видепк в древнем Риьме, количество и качество уьпвтребляемых для костра дров находится в тесной зависимости от социального,уложения утершего, а потому беднятсюв сжиТают кое-катя.

В Японии трупосжигание перенесено из Ингпи в VII столетии вместе с Буддизмом л стало обычной погребалыу ноге формой японцев. Впрочем, не~агсо'пыкю раз с тех пор, ~i вда лига не~значителыпые промежутки Врем ки, оно было,ангрегтте-о. это всегда бывало следствие -r, когда глава государс гва тгг,ц.авп 2ал че буддизм, а был гприверж~енцсм Конфуция или шигнню-релитиiи.

f.1~1гiИ$Т, гсааг ттзгентпо, рас~паложепа тга; кебоЛыпгтх сттмгваах и бедна п.лсцоjюдктогт землей--вот почем: сТге_ млетт7ие к уменьшению кладбищенской площади-~властню диктует неюбходжiость применения трупасжктатиия наряду с его санитарными прЕимуществами.

И у славян 1рупю~сжттгавие было гпачетным и любимым способом гпагребен~кя, тесно связаггнае с их ве~рованиегм л доброе и злое начало. К первому причисляли плодородне, свет и жизнь, а ко второму, наоборот, беопладие, тьму и смерть. Желание, естественно вытекающее ив этого,вероЕания, диктовало желание выттвать у черттобога душу утершего для тереселеттття ее :в. светлый мир белбпла, где )~ ы Iiи~сагда н,е заходи сопггце. Этот светлый мир носил у славqн •нга~званrию «рай», стглл «тгавье». От+~Сюда, т.-е. из треднолюlтсе.гг.ин о будущей жизни,F «раю», возникло желание абе(Жечить навсегда ушедшего всем Необходимым: едой, ггиТые+м, женой, лашадьлти, военным снаряжением л друлиМи атригбутаiмггг, которыми огг ггользо1вал~сн здесь на земле 1 грЛЯ 'итюии, Поскольку, годнако,,имелась аlиелалие бьгст!рес

Сожжелпе Русва.. Сетнрадсктгй.

отнять душу у чечщ+абага и цардесолить ее возможно скарев белбогу-- чтгастолыку огонь и считался нгаю учцтиег 7г нернейштгм способом для атделентгя души от Тела. Отсюда И тытетс,ает ггопулярнСТЬ огугемлото июгребеггия на косре.

Подробное Описание можно найти у А. Я. Г:аркавт~Пк заiние лгусульманюн +тгх писателей о славянах :и ру'снТ,iгх». ОПfi.--, 7о г., отгтасвгтдее к Х веку. 3яаменитыi художтгхгн Оемпрадский,в своей хорошо известной нарти ю Со,генееттие славянюкатю вождя» (или «сожжение Русса»), иа.ходящейся в ИстюриТгесхом Музее в Москве,со всеми детаитями иллюстрировал картину тред€ эл я огненному тюгре:бению ана.тчюго славянина.

Тетгерь переходим к рассмотрению вопроса о тркменеНIюи труттосжи~гатгия в F,вроие в христгiапсн~унэ эпоху.

В самом начала на лето леТоисчтпслечтсия центр и истачнигк распрострагнения христианской веры был, как хороттго всем известию, в Риме. Из доаттвддтАгв до нас источников и сахрантiвцлихся катакю~члб, н которых первые Христиаве ьпряталтгсь от преследовавших ИХ язычникюв --рилтлян, дюЕставернкэ известно, что в течение первых 300-400 лет перешедцтие в хригстиансгво рттг~слян.е (язычники) --по своему абь л новенит сжттгали своих умергших родных и еди~гтомыпгленников ; в то время, как, принявшие христианство евреи прибегали по старому н земельному погребеттшо. Однако, с теченгит нескольких аот лет ю~бътчай сжгита;няя начал тпастепетлго сокращаться и сокращаться до потнюго мета уничтожения. Что же поВтпияло на изиененгие злого когда-то иалюбгенноРо и почетнейшего обычая?

Причин несколько.

Во-первых, нужно зсаомниты, что главный кючтингент первых христиан давали бдднейпше классы, для коюрых огненное пагр~ебеiтгие было не ло средствам, слРдавателънЕо, црг чина чисто окачом:ггческого характера.

Во-вторых, немалова?кнусо роль сыграла вера в скорюе принтествие Хр~лста и связанттая с ней вера в телесгнюе воскрешение из мертвых. Вот, исходя {из этих религи~аз ттЫв соабраженттй, христиане перестали прибегать к трупосжигатт то.

В третьих, естестванно, натграптиваетс мысль, что, лрттияв христианство, рпл2сгсве хртг~стттаттю старау июь ютказътватыСя от всего того, что ттаагомвнало «язъгческий» Римм.

Огненн+ае погребение было ттрггчисленю к. разряду тех Обычаев от ото+рыъх нужно было отвыкать. Вот откуда и взялась понятие ю труlпасжги~гангiи, как об «язычоокюм»

Обычае!

Если мы проследим историю другУтх народов Европы в таследдугощвв годы, то легко заметим, как с проникттаветти,ем в них хриютианства --- земляное лагребенле статоIDтгЛась ттреимущественнылв способом хранения умеривих.

Особенно ярко эта сказалось во время царггвсватiия Карла Великого. Своим рескртгптопт от 785 года Карт Великий люд уг~озой смертной казни загтрещартг сжимать умерштгх «iпо примеру язычнииов» н требовал предавать 5мерших земле на твлабищах тгри церквах и монасгырях.

Влияние этого грозного рескрнпта на тгнтересующий Нас вопрос было огромно и продолжалось окало 1 оо0 лет.

И неудивительно, ибо признание главы государства этого Обычаiя, как «языческого», гное моглю не оказать должттиого влияния.на ттадчяненнътх ему христиан, а с другой стоРатты, полученная, таким образом, мюнотюлия на погребеитге при церквах давала духовенству огромные дахОды и не ндлраспо сложилась поговорка: «цергсовь живет мертвецами».

Поскольку запрет этот исходил от главы государства, лостюльку для его унтгТтiжелтгя требовалась инидиатива i другого гла вы тоiсуДарст!ва п, IейютвIIтелЫиО, мы узва ив июто.риiи, что Фридрих Ве$лиилй, идя на войну в 1741 году, опаюаяiсь быть убитым, оа[Веща;т •в случае овоей смещiв «сжечь себя по примеру римляа», а iюаел в урне тюрепести в Рейвюбеiрг, те ы оохранить.

Правда, Фридрих Г икий ОСтался после этой войны целым ы певредiтмым, и позднее после смерти был Негре.

бен в землю, тем эге менее значение этой ого воли сылрал Свою роль и уже в 1752 г., например, родная тетка Фрндриха Великого пркнцесса Оофыт, согласно юСтавлеIнiюго оожжеяiа после юмерги в городе Росего авещанвя, вальде (в Германии).

Зааем в Парике в 1770 г. с больпгоТ1 торжеотвелiiоСТЬЮ била иредана аожжению Ыизвестпая тогда атриса Жеап, не желавшая разлагаться ы тлеть в земле и ыредпочтлавiлая этот более эотеткческлй СПОСоб уньичтожоюiя своего трупа.

Примеру этой артистки пюсюдовал там же, в Парняе, в 1794 г. числ тсонвеiла Вовэ, труп :котОрГО при болъйлом Стечении пареа и в соответствующей тгышнюй обстековке еожгли в пламени костра.

Еще более сильное впечатление во исем мире произпредание юглеюiой стихки трупа зпаменiктого апглийского поэта Перси IIIеллiи его другом велнвпм ттиюа• телем лордом БаЁроном в 1822 году в Ита.лвтг.

Катаяюь ла лодке около Ливорно, погиб во времт подлявшейся бури ПIегкти ы ТОЛЬКО через 10 даей его труп прибыло тс берегу. По закону тогдапшегю времекп тело Шелзлi должно было быть зарытым здесь в пеюке ы заюы гтаво легаьтетглоЙ тiiавестью. Этот ле эСтетлческп образ посребеттия аастагил л. 1.айротга хлопотать перед власгнмк е ркизlюпгс:71г.г1н 'г1ро~ агть тело цТеллл с~а н~го1i юлггхв1и. Ilрасьба увенчалась успехом н у берега моря, ига нипарлаавом костре в присутствии 1айрогга, Геггта и ТраJгауяи был сожжен ТТТелли. Ирах его, собранный в ларце, бъг лредагг земле на тлротеотагтлсхюм тtiладбище Ряма.

Иатсоцац, в 1870 году во Фм1 оре1щии (в Италии) бы1по Оот~ершено при лсклгоiителытго таржествеЕш+ай обстановке огненное погребение одного умершего +кндийсюого князя, завещавшего сохранить весъ ритуал, лредш юываегиый ега законом. i !

IIркме,негш+е костра в кач~ютве гтогр+Аб лыюго дхето~ца не толыгю.в ецдиатичтлых случаях, а для больших мас+с, ло_ сигвапегю характер са+шггарн+аг о м~ерапргкятгия, было лного Кратно.в ходу в Европе, начиная с Х V" вена. Так, в целом Ряде лороцов, главным обра'зом, Италии, в 1495, 1509, 1576, 1627, 1630, 1656, 1743 и 1764 Г.Г. были ОоЖясенЫ сюа~ли, тла~вцлиiе тда вай+iю, л,лi умершие от чумы, или люгчтбшиiе ври землетрвтсешни.

Впрочем, даже история древней Гречции повествует о маосавом сожжегшш в Фивах жертв вопыхнувшей там жестонюй эетиемии чумы.

В болев нам блшзгкие времена прибегали н атому способу, например, В 1:870_1871 г.г. для лашггах в баю во время франюо-нруссгиой войны; иля же в 1894 и 1904 -5 г.г. во время китайако-япотлокой л русско-влпанс+кой войя.

В последних двух случаях к атому прибегали японцьт, вас в 1876 r. в т. Ветлинке были сюжжены вместе с имугце ством умершие от чумы.

О возврате к этому лО+гребальхому обычаю вопрос по дымалс.я неоднократно, начиная со средних велов. Авторьх--ученъге, ирагчи, гигиекксты, ог ономиюты, поэты, техт. д. ратовали за возо5новлетлие атоги аи, химики способа, исходя: одни-из санитарнО,тигттешfiческих сюображений, другие-+из экономических выгод и разрешения кладбищенского кризиса, третьи-из мотивов эстетичесго,го характера и т. д.

Идея эта много, мнюго раз подымалась гв специально этому вопросу посвященных книгах (д-;р Маттття Налыди, Гагено, Лоранс-д'Асси и т. д.), или в научных докладах (знаменитый Якав Гримм, Фердтшанд КголеТта и т. д.), или в спег~иалыной периодической печати (и~ж. Иоганн Динтлер, д-р Трузен и др.), или васпевался поэтами (Гете, Шиллер, цлатен к др.).

Известные гигиенистъс и ученые Моллеисотт, Петтенкофер, Реклам, Фохт, Вирхав и др. определенно въссказал'с свой взгляд на сожжение, как на наилучший способ погребечия.

На Международных Медицинских Конгрессах воагра~ этот неизменно во:зоужда,лся и всегда (в 1869 г.-во Флоранщ пг, в 1871 г.-- в Риме, в 187(3 г.гз Дре.здене, в 1891 г.

-- «в Лондоне, в 1894 г.в Будапеште, в 1897 г.-в Москве) этот авторитетнейисий органа подтверждал мысль о громадных преимуществах трупосожигания.

однако, если мы не примем даже во внимание сопрютивленкя духавек~ства н возобiновлекито этого глтасоба и~лн религиозные предра^iсудки широких масс, то труттосатгсигатгие тта костре при всех его докааагтнътх достоинствах все эге не могло привитыся. И эта легко станет понятным читателю, ёсли ап представит себе мыислСтгно картину сжитания. Тотчас же перед глазами читателя встанет неприятная сама по себе картина процесса сжи,гантгя, затеен всиомк'втся, 2саакое неприятное чувство должны вызывать зо У зрителей расгпространв1е,мый затiах и рагдносимый ветром Едкий дым. Ко.воеиу этому приЮаьвляетс.я лродолжительпость Процесса и, наконец, смешепггю пелла, л костей сожже1нно~го с золой от горючего мтерлала и всякая другая Щхимесь.

Вот эти-то эстетические дефекты н были пртгчитюй, почему трупаскуяеигание не нахоцило со чувствия у населеяия и не,могло привиться, не говоря уже о предрассудках, суеверии, коснаюти и трудности, с которой воспринимаются вообще новые идеи, обычаи н всякие нокпгества, какими бы целесообразными, раЗумтгыми, выгодными л Удобными они кт3 были!

Мы подошли теперь к тому моменту, когда челов,ечеСтву предстояла задача тю изысканию способа иьзжитъ выщеуiпомятгутые дефекты костра, дабы трупосожига,яие стало лркемлемыъм культурному человеку.

Изобретатели, техники, химики предлагали разные, НЗобретенньге имщ спюсабы для лучшего уничтожения трупа.

Не желая особенно долго задерживать внимания читателя на описании различных предложенных способах, Упомянем лишь о некоторых вкратце.

Химики предложили засыпать могилу жженой тгзвгСтью, благодаря чему ускорялся обычный срок разложения. Некто Гартгюiи составил особый род лавы, которая прет очень высСкюй те,жюратуре должна была быстро, в какие НИбудь минут 20, совершенно уничтожить труп. И много еЩе других тому подобных проектов. Но все они на пракТике имели те или иные, в особенности смять-таки не естетического характера недостатки или были недостаТочио эканамхыми.

Техiтлкш в свою очередь атредлагаiцi разного вида, различной кон~струкциги ночи, хо и пони имели недостатки, но все же стало ясным, что разрегтпить оту задачу может техника, а не химия.

.В,результате упорных изыгскагпий инженеру Фридриху Сименсу в Дреедене (в Германии), нагг~анец, удалось оканструлровать регенератиВнуто печь, всоторая блестяще разрептила лосталле:ннуто перед ней задагчу и за ЕоторГую в 874 году Сиатегс на конкурсе получил I,приз.

Кремация.

Для того, чтобы нгитатель с.самого начала получил правильное понятие и тред~ставлеатле о крегмации и ттр~ец являемых к ней требований, считаем важным ознакомить с тю постановлением о кремацУги, которое было вынесено на упомянутом выше Международном Медицинском Коттгрессе в Дрездене 7-го июня 1876 гада и ставшее с того времени основой крlемационтгого вопроса.

Постановления ото гласагт:

1) свгсиганве должно быть полным; не должно оставаться обигленных остатков;

2) сжигалв должно ащоизводитыя исключительно в снециалыных креlмационных печах;

3) при ожитаиц ги но должны обрааовгаватьсвг дуiрно пахнущие газы;

4} зола и пепел должны быть чттьстымтт и белым? й собира1гив их должно быть не затруднитРльным;

5) стоимость кре ащгонной печи и самото сжигаттивт долнсны быть ваз,можно ниже;

б) крематорий должен закцочать в себе следующие помещен±ия: для отпевания, для сжигания, для медищнсКИХ вскрытий трупов, для хранения тру_гов, для различных подсобных служб и уборных.

7) Тело должно ож,и!гаться в рааскаленпой струе воздууа и генераторньтх газов, а где в агламени огня.

Майнц (Германия). -Крематоригi.

Отсюда мы видим, что это поСтановление могло возПикпуть только тогда, асогда фа ктячески эта стало осутцегтвимым и выпалнимъvм и асогда :печь Ф. Сименса вполне оПравдала возложенную на нее задачу.

Идеал кремацки заключается, тажим образам, (В там толоакен~аи, чтобы:

1) получить белые, чистые, урупкие и лоддающпеся кзмюльченги,ю легким нажатием ости и пепел, без овсяной постаронгней человеческому трупу агрямоси,

2) сжит+аггтге дотагеню Iгроиоводиfiьсвн Возможно быстрее;

з) сжиггакие долж,.ню iтрояс~хю~цить в закрытюй i;а~мере с тем, чтобы ииС чувство зрапия, тти обоiвлкя я пе асКорбляпооь;

4), тгроду~тстьХ неlпоалтюго спарапгия должны выьходцгть мово трубу гв :вигде дыгчга—в во~змгонсно ~уы ггаруахtiу чераз меньшем кольттчестве и воIзмовтсню менее взаметнгыам и тге густым;

5) сж ~татгие долкню обходятыя как можно дешевле;

б) в тсремаащю шых тгечах не разрешается производить ажиганивт iпаваггих животных;

Можно ли этот лlдеал достичь и катс его достнгиутъ?

Опыт Запада показал, что идеал этот вполне достижим.

Лучшие результаты в этом саиысле тголучены гермаднскттми, тИрематюриягиш, портому полезна тгривести те правила, которыми там рукаводсглвуетоя а iкпиютращия крематория и которые обязательгпi для клиентов его:

а) гроб разрешается только из лелких агогрюд дорепа.

как-то: осина, ель, тополь и т. п., илк из гитнса, или яке из металлических (неиоежньхх для умерших от заразныХ болезней или при теревазке из других iгородав)—и'з щтякового листа в 1 мм. толщиной. К+рыпл гроба, из а артюiна

--удепtiегвлiягет аро стаимость и ускоряет его сгвораттке;

б) достса, нижней часттг граба—•не толще 18 мм., тсрьгшклг 15 ыгм. ;

.в),размер гроба тге должен ттровьтшать: дтвна---225 с/м, шарика-75 G/м и высота-72 с;м.;

s) металлические части, кап,-та: гвюгз7щ, лровюлоiка, ручки, украшеIглиIя, нюжкя—тге допускаются. Гвюздтт заменятатся дереввгтггтЫм~и ггагелями, ручки ги ложки слатйтсн от'ем1тыми, украопе~гяя могут быть бимажнымв;

д) латаиравка гроба вамапяе1уся протравогг;

е) тiСЛьзя под умершего подкладывать епСестн, 11трепвттствуто1цих прааги~сантг1о тепла.: подушек с пухом, 1тлтг r

<

Магiиц. -- Кре атори г В '')азрезе.

РОм, ил1и Юоiл МО, ИЖ теюком, г ли.зюхо.. Допу!ска~готс,вт л!Ишь древесные стру кй и.

ж) адеаэгсда, белье i туфли должны быть $озмопегЮ п гце, лучше нсёга и.аготавлаггные из легкой бумаги;

~з1

а) живые цветы (букеты или вевки)-не сжвтаются.

ири строгом соблюдении этих тгравнл достигатотсi налглучлвте результатЫ. Отступление от ких кемсщлегкио отметится трубой в виде густого дыма или тюлучекiюТ вместе ю оота1кками умершего ююсторiоГiтяях глрьипмесаей.

Предвидя невольно воаникамьтЁ у всякого вопрос:

разве сжнгают •с грюбо.м? Отвечу слюдуюощее:

•Гюб неизбежен. Без пело сжигать лучше, ню ЩУ!I соблщцекии вышеизложенных iтредiшсакий---ютоимость его ю равнительно леангачителъка, он сгораегг в несколько г~синут и зато с яюм с(вяаIалт р1ЯД бюлылвх удобств.

Самое главное-греб неизбежен при траптслортирова юги ютокойюгка в зщематорпй и при храатеююи его там Кроме того, греб представляет известные удобства техни ческого хараюстера при вводе в печь для сжлгалкя.

Требуемое гюлучекяе белых, не обуглекных, хрушс костей и пепла-возмюжко, аюкятюю, лишь при высокой температуре. Праквжа установила, что нааглучлiей тем лературюй является 860 До 1100° Цельзня.

При более низкой жаре получаются обуглквТшюся кости, а при более высокой температуре, хотя она и благо iгргяяткее в смьюле 'ускорения процесса сгорания, тем но менее ме допустима, так как при ней фосфОряо -кислая тавостъ костей остекловывает их к делает их (напр., при

12000) твердыми.

После взрослого человека остается костей в пепла около 3.-х литров, весом 11/.-_.2Ч2 вило. Многие кеггра.виль но предполагают, что тости превращаются в лечи в по рошкообраакыЁ пепел. Нет, это леверло. Кости обяза тельло остаются, но опи настолько лережжены, что кроЛейiщиг (Герiання). -Крематорий.

кгатся от легкого iiажима и прея желания легко могут быть измеЛьчеНЫ в негел.

Дав эв общие и осониыё покятвя, перьидем санию деталей.

Крематорий.

В гпреежней литературе (нагар., у янж. Ин. Лаврова в ого книге Труiлос:жягаяие и трет аткари т изд. 1908 г.) часто крематорий на;зваiн «трулосожигательной станiхией.

Это иаимеловавие не кравильно. К ематорий-ие мусорю ссжюгатеЛьиаiя гс!таагщиiл, гбулач1н,а,я яли т. к. Пiодобое обвначешiе было бы доггуютщшм лишь в том lслучаи, если в атом здании ничего 1гругого, кроме сжигания, не ПрОИСХОДИЛО. Между тем Крематорий кроме сжигалия предназначается для хранения умерлiих и для их ютпевания. Олователъiю, ремат рий сраiвтгим лишь с храмом, нмеющiiи свою улиую, строго определенную задачу. Не удЁвительло коатому, что зачастую его ваIошнем'у втгду И внутренему убраяств прщаiот 1ергсовнъIЁ характер.

Обнкгювенiю крематорий кредставляет собой (олыIIегО ЮЁЯ iгеньшего размера одяоэтажяюе здание, оостоящее из ыаходящей в 1 этаже залы для отпенаная (в гермаiвюкiлх кроматориях эта гзаЕла называется На1е») ас дополнительнымИ комещени;ями для ожидания луб лкл, дл:я духовных Лиц или юратора, для хранения прнладлежнюстю, для наицелярии, уборных и т. п.

В iiолподвальном комещекив_Iв «ър маiщолъiом ютделенИи (немцы имекуют его рабочиi помещением»), находятся нремаiиюонью пея, вернее верхекя ве часть, с камерой для сжигакия, лифт (кюд1еНик) для подачи гроба в залу для отпевания т для спуска его после прощаяия с у.мср,цгим, дви~гсуц~а~яся ы~а •рельаах гсаретгса,, эта Кютаруто устакавлиiвается с лгнфТа гроб для иодаии его к л`етги и,ввода ъ г~амеру лети, мастерская для лайКи у'ря и тцfiамггавалыли для вьгдавллвалия ттрес,сом ла тщътпггах ургя данных о сожлеенном (имен, фалтили,я, даты роя юм~е~рттт, яазвiагхгяе рем~аггория и т. д.), я~аканiщ, гЮц~гн~ата для С.-д1ЩИигюКл Х вскрытий.

–  –  –

Подвальный ата,ж оттведаи д жвгней части летны, с р~.аютоiткiай *) я G местом для выеiмлл атеяла; к тюстей.

Здесь гсе iЮмааzнртнвается меСтО для храяегггия татлtива я 'дрУгию тлодсОбнтые с~тгужбы для обслуживающего iюрдоа.

*) У некоторых систем печей загрузка топливом происходит в верхней части печи.

Очень ваЖно---хорошие вентиляции, освещение, чистота и соблщдекие тишины.

Возвращаемся к отгнса~ни1о валъУ. $ глубине ее устграиваетсвт катафалтс с лодвижнътм полам, кюггорый представляет собой площадку упомянутого выше лифта. Помимо этого катафалк (в виде небольшого возвышения над полом) имеет механически открывающиеся н зажрыва1он иесл двухстсаорчаты е крхмттки. Механизмам они тесно связаны о лифтом и отри под'еме площадки кверху створт и эти плавно раакрътватотся, а 'при опускании под'емника с гробом-чзакры:ваютстт. Это ас:траумнейцтее устройство пртгдает крвтигаториго в смысле ттраизводттмато на щи~сутствующих впечатления-огромнюе превосходство ло сравнеттито с прощанием и отпевакнем на кладбище. Впечатлению ото тем более усиливается, что отпевание в виде гражданских похорон или 'но религиозному обряду за границей со, провождаотея всегда игрой на органе. Проггяиные, ьцощнъге и в то же время нежные звуки органа а сгIтлашь да рядом в сапроважденитг хора или игры па других лнатрументах (скридтка л виолоичель) иролзводят торжественно-подавляющее впечатление, столь пюдходлщее для даннаго случал, и невольно лроиввадящсе некоторое усгпокоение, очень ценное в момент вечной разлуки!

3алтетим еще, что катафалк обыкновенно украшают зелеными растениямвг и цветами, что также про~извоцит крайне благоприятное впечатление.

Несколько пооетдаль от катафалка обычно раопалатается на некотором возвышении место для оратора, духовного лица или проповедника. Остальное место занято скамьямтт голи стульями для присутствующих.

4а Лейпциг. - Зала на 200 человек.

При дюстаточлой высоте зале устраизатотс i хоры, па которых и тто иещаатся орРан и другие музьтс~альчьте исSПоляКтели.

Теперь очень принято стены запьт келользовьтвать под ниши для хранегтшя урп. это очень остроумно, уместна и

Лейпщиг. - Главная зала на 600 человек.

не только экоттомит расходы пю украчiгекито стен залы, ко служит некоторым источниксгм доходов по отдаче этих оля этой же цели, т. -е. для хранениш в аренду за,плану. н ния урц о гпрахом в ло~общгх пиццах, лриюпас блиiают спел к лыны0 кож2атит, если это пазв ~тгягтот размеры здавт я, Илгг _ же строятся отдвльны,е постройки. Эти комкаты ИЛИ ттастрОЁкгт носят название олумбария», тдбо эти

–  –  –

ним па сваей форме лапол~штагот голубинъте гнезда, на по.

латыггтг сcolumbus» означает юлубь.

Про крелгатю; и~ях всегда ямеготся й п Тадбища и в виду меньшей отеимlастгг л4 с1~аьвнен,иiо с ницталхи ~колулх,аар~ля, у+, большилстьо людей зарывает урночки в могт шу, лир+и чем на 1 кв. метре разрешается +погребать До 15 ури. Могилы эти квадр1атнюто вида, спемхого ваоазвьгттленны (но гораздо них магишльных холмов), обведены бордтором из ниже золентт (травы), без всяких решеток, но Ю гпам•ятниками в виде древне-римюкиiх кадмагвльных у+рн,лiи мрамюркых и гранитных камней (как у нас), или же мр+амарных плит.

Эти последние осабенло тгопулярны. На них,имеется надплсь: «семья таких-то» я затем заностттсая имя и обычные даты каждоло лачпвш,е ю члена сЮмьи, здесь схорюнеинюго.

Если к этому пргтбавпть, что,место для Ютадбшца выбираается в атарковой местности, что тпавсюду разбиты цветiлякн и кругом имеются зеленые на.са ждепия, что вся площадь строго пю известной системе 1распланттроватюа и в ней ютсутствутот магильныае решетки, то гвс~гкий легко себе представит, что подобное место превращается в парксад, щ оиавюдящий крайне лринтiюе, а потому и усттакаиваготцео впечатление на каждого носетител~я. Нет тех лазойли!вьгх решеток, которые у нас на каждом шагу напамттнатот, что нахадишыся на кладбище.

Насколько слов нужно сказать о распорядке в крематориях.

Все кремациюнгные еаконы, предусматривая возможность сжечь лица, уснувшее летаргическим алом, или же умерщвлелное наСильственiю, требуют, чтобы сжигание игvнелю место но ранее 72 часов с момента смерти (т.-в. не раньше, как через 3 суток), кроме того, требуется пр~едставлелие медиiщкского свидетельства о причинах смерти, также (во многих стгратнаах) траед'авле~нля оабстваеаiиор~уч нкгго тлисымепнюга +сюглассця на соажженке или же тредвгвление членюкога билета к{реамаащаоiоатю юбцдеств+а.

ОстанЁямсн гга этом моменте, имеющем, как ты ургидим, важп0е значение.,' Начнем.по порядку.

Требование о 72-часовом и1ериоде нужно безусловно тгрьигветстваватъ. Дейютвьиггельно, как бы редгсгк, i гбыли н случаи лета чекюго сига, но ведь юоч ваз,мюнгнь~, поэтому игансы быть зажииго Сож~кетгкым, благодаря омой ггредосторожкюстиг, сведены ньа неТ. Дал гид, которых преследует ага у.жасная мысль быть аакигВЬ цглгре+бокшм, тре-.

боваiлие о тгредставлентгтг м',едицин~Ского удостоверегия, с однюй стороны, и 72-часовой промежуготс---ю другой, :носюмхениО, должные лроЁзвеюТИ сильно успокаивающее действие, тем более, что даже в случае более нрадюлнввтельнюо сига, их услоканваегг аогзттан~яе, чтю в расе аленхогг температуре нр а/дттоIвюй гпечи смерть поет плит в жадно мгво:веньиг в хне итртщетiся испытать тех я1есточайшиiх мцчейий, Еоггорые 11ргк подобных об тюгятальствах имели For место при обычном земляном iюгреббентги.

Имеется еще н другая положлтельная сторона, которая.

впрочем, щ;иьзвается больше нашим раюфкюм, чем чувством. Неьо~бходимюсть 3-дневного- пребг гнанкп в времаггюрии невольно тювле1кла ~за,соIбюн абыкнЮiвевт1е увоза умер_ пгюго туда возможно скорее,,воизбегтеаниа сильного ра2ложени~я. Вначале, поскольку население тте тгригвык:ло к т-тюму порядку, гдтот обычай ле очень лргяятен, пгачс атрютиоречащий нашей iаргивг iчке хранить умершего возможно далыше дома. Со времеьн!ем, когда так поступают все, зтот новый обычай перестает юск орбл ять чувство родных. и весе дам жньх признать, что хранение среди жипущигх умершего небезовасн~а, в особенности в случаях смерти от зараинай болезни, и тем более в наше время (даже и аа границей) про яте г ищ гаvн тфизЁсё т 4теунготтнди итн е тi ттодавгнно, асЛИ еще имюются и л тнго~пегтхив?

Оттедатвттгем этого же ттредтоисаУтгигх вгни лось и устааовле— нис, хаттр., в Г.армаюги обычач увозить ул~ершета' т, крем~~— тарий в спщиаатгьнътх автомобилях, ттриналлежащих кре— маци~онньим абще+ствам, без сопровождения ропых, чем

–  –  –

пас тги,гаетс олровая,он,оiмиАя ;цеяег и времегтти ло сравею с стхраса1раке~н(нь лиг у яга~о лгахо?о!нгт3ычтИ лрюцессиями• По ‚оюталко уао[штге~ло,Е крематогртгй он хр~аsтiгитоя там 3 сушат и в это время родные жгут ело гнавощать я соверШать религиозные обряды или гра;ждаiнiске гroхоратгы.

Отпеванне происходит, Обыншо, яа третий день дно ю1тси— i атпил.

Этими же Общес:тiи для своих умерших членов прилимаiотся на себя совертпеюю всех установленных фор альностей, чем оказывается большое облегчение блiюкю и роднкм. При ких же функцвюкируют страсаые кассы на случай смерти. Таким образом, в эту чрезвычайно тяжелую минуту родные тюлучаiот нообхолдмые для погребеняя деньги. В болькгиiл.стве случаев члены кремащюгIНыХ

Штутгарт (Германии). - Крематори.

обществ атольауюся в крематории существенной скiидкой или новое iсжяiаютен беiсллiатяю (iв Врсъене Еи Т1ТтутгаIре) Само собой азумеетоя, что каждый вновь постутнiвший в крематорий умерший залослтоа в специальную книгу за своим очередным ногмеротт и на греб тотчас же кладется соответствующий iюмерок из огнеупорного ккргглча.

С этим яоерком гроб вводится в печь и iюмерок этот извлекается затем вместе с остатками сожженного, благодаря чему иобегается возможиоють смешения остатков а4 ных лтттj. Это-деталь, но все яке существенного харадстера.

Читателю, вероятно, интересно будет узнаатъ, чю по к~рiематорным ьправттлам двум блияеайцшм родным разрешаются Спустi Ться в е кремациюиное отделение» п присутствовать Ври моменте ввода гроба в лечь, дабы оии могли убе~диггъся», что них умегржгего действительно,аажхли. Жизнь выдваинула ото разреше но в силу тех вадорнхтх и лелеатых слухов, которые умышленно распускали,гтротивнтаки кремации. Из их уст выходила иногда (в начале деятельности тлервых карематорнев) нелетгнте завгвленля, что трупы +вювсе не гжлгаготсл, а утиирукУтся на хозяйственные тгадобIЮСТИ. Ее более вреднее влияние охавывалю растграстрапонье ИМИ лживых слухов, что сжигают живыми. Эти вюпелт не возникали па почве их полной вiювеакествениостги, Которая происходила по причине их незнзкомства с фАиаическилв аакон,вм, по которому под вливгпием лучеиюаiускатощей теплоты у тсаждого трупа обязательно iгроисхадит в начальной стадии горения сокращею е мышц, въсЮжа?ощееся в движении рунами и согами.

Техника и экономика-и кремация.

`Лребовагние тс~ремагдикхтгцгътх правил ю получении елъгс и хорошо пережясенных костей и пепJга исходит исключительно иа стремления пощадить чувство родных п близвнти в момент очень сльиых и болезненных порежигватгий, связалшх е утратой близкого п любимого человеана. Вот Почему кремационлые печи устроены такым образом, чтобы проиеес горения груна происходил гсе в пламени огня, а в струе раскаленного воздуха.

4ц стой целит с пюо~хщи~мюютг,ю :i7tДосТ1И+?iСеийЮ лучегхпя высокой темiгюратуры в 1000 да пр~гггю:ц :с вюiамюнсню меньшей затраггюй топл~гва, было вОз.мюгЮ только ц/тутгарт. - План I этажа.

Т ) в. геiсераторчъгх печах с их генгЕраторами и вырабатываемым в них гегсераторнъгм га iом.

1 (стер. 56) читатопь Ив нi еrггриведег л югю чертежа лerтrо уамюРгрит, гкак на остгювагггини хнмичесних ва~ср~гогв -о I вердое топливо уголь (~юкю) трер~ащаегпся в еазооСрпзнсое ('геlр1ат~огрПый т).

11ри Гореюiи этого газа получается большое количество Тепла и высокая температура. Само собой разумеется, что на асттован фа3tiзичеюкоао закона горение во~змОнснО отри со ие-еттттги о кислородом воздуха, а поокольку мьт имеем дело о разогретым газом и для наттттлх целей нужна выG0Ках температура, вытекает Попятная необходимость,тгоЛУчени ислоIюда воздуха i настолько разогретом виде, чТОбы он при соединетттет на понлжал температуры тенеРр1таго,газа. Вот дтя разогреваiтiия воздуха я тлр~гхоДитОя Устр~аатгвать особые ттагревател~и (налор~тферы).

В общих чертах охи нагреватели представляют собой оисТвму кирпичных тгл~и. мет ллiгчеспих каналов ила труб Разаттичнрй коПструтщислт, но 2-х осковпых ТИПОВ.

Про одном тз этих типов калориферов горячие ттроДутсты горения труда и газа движутся по упомянутым иана,м Или трубам. С наружной же стороны этих каналов, но в ар воьположиом наттравлении движется вводигмый н камеру южгтганля наружный (атмосферный) воздух. По мере прохождеiния.воздуха через разогретые стенки этих Г°РяЧих канамчов он нагревается без сатециального для этоГО Ааохода на топливо. Этой системы кзлорлфераъi и присвоеко хазвалиерекуператора. (См. черт. II, стр. 58).

Таким образом, эттг непреуыв1iо-деЁствутощкебоРтТ, У торы стедгеиь 1тагрева в них воздуха находится в ~Рямюй затвпсимости от театтературы лродуктон гарегиттяс одной стороны, а с другой-от талщинга стенок и матеканалов или трус, через которые происходит переаЧа телтла от продуктов.горения к воздуху.

другая система называются регеiсератором. регеiнераторы стюжнее, ибо гари них необходимо иметь две незавгислмыв системы кирпичных каналов, при которых кир+пичтт уложены на ребро в клетку о промежутками {это носит

Iцтутгарт. -- План подвального этажа.

стти через эту наСадку пропустит тгазвааие ((в садкч»).

протукты торенин сверху вниз, ясно, что насадка нава' ливавтся и атсяумулнрует теплоту. Затем путем атереста' новкги клапанов протускают гтродукты юрениячерез дрУ'

-гводят атмосферный гУю атому насадки, а через лорвую r Воздух,оторый, проходя через р 'лекн' ю ласадку, ттолучает необходимую температуру. `Гадк, попереме,игиьо нрог лУская сперва через первую иа.садку атродукты горения, а через вторую-воздух, а затем-пгiсборогг, т.-о. через леРвую- ваздух, а, через вторута_1лроДугкты горенгия, мы и Сан -- Галлеи (Швегцарттвт). Креиаторттй.

пОЛУ'ч им нереме1сiсо- действугоУг~ий натревателъаный прибор Регенератор (См. черт. III па стр. 60).

Из сравнения этих двух типов сразу бросается в глаза, чТЮ при постоянтио- дейсТвующей систоме рекуператора нУжно меньше ухода, чем при регенераторе., переменное действгие ато~рого требует периодичеглтtiой летрестагновки юпагпанов, но вата теiiпоРатура нагрева вогзлуха, ттесОмке гио,.во :втором типе выше, чем в первом. Кроме того, по своим наружным размерам рекуII:ератор мсд ьше, чем регенератор с ого двумя насадками.

О самой камере для iсжнГатгия iiужло оказать слодтю щее: размерамлт она должна несколько превосходить наибольших размеров гроб, поэтому чаще всего встречаюгс$i каеры-25О с/м. длины, 100 сfvr. iлврiигаы я 75 с/м. высюгьт.

–  –  –

Парекрыти® делается отворчатътм. Стены выложены огнеупорным кирIкiчем, при чем в стенках имеются отверстия каналов для :впуска генераторного газа, при разогревапяк печи, затем отверстие для ввода разогретого воздуха и, лаконег, отверстие для выхода наружу через дымовую трубу продуктов неполного сгорания и испарения жидкости трупа. Как известно, тело человека содержит большюе количество жидкости, например, леткие---79 5,яечвкь-74% гючки-81 %, мозг-81 %, селев1елка-80%, глаллое ябло ко-99% ;и т. д. Медле+и]юсть сажитания трупа в значителыюй стетлектл и обустовлгигваелся больпгим содорясаием в трупе внутретших арганюгв л них строением.

Для уобства иавлеч,итгя костей и пепла юл камеры делается из колосников, черюа щели которого остатки и пГОвалцгвататся внлз. Здесь, попадал на гладнуто, дасггатачно наклааетшую гтгаверхность, попадают на углубление, в которое агоьлещаiется Тгротивенъ, таз или тому подобная посуда и в них остатки извлекаются через чугунные дверцы, т~ладутся на некоторое время в холодильник и затем ооУИратотся в металлическую полуканусообразнуто или кругл, но удлиненную уртiочку, которая затем наглухо припаивается. В таком виде она п i ътда,ется на руки родным для Далылейшiего ее тламецкеiнля мгла хграiютвиие в кюлумбагртли, до га или для зарытия ее в могилу на кладбище. При хранении остатков в открытой ки шт л колумбария употребигелъттьх художественгяо тгриготавлеиные металлические, мРалмю~рные, майолпковые, каменные п т. д. урны. Стеклвлглкые, фарфiаравье и фаяоисю~ввте уртгьт, как игзготавгленввте из легко быощегася материала, нв упвогЛребвтелылът.

IIри н. Рисунки чертежи см. стр. 62, 63, 65, 68, 70, 72, и 73 и 76.

Неизбежной частью кре ътюгрия явгляетСSл дымовая труГа. В виду ттсч1iiригятгют релща, которое она производит на зрителя, архитектора стараются придать ей более кра.

онвътй ка~руяаный вид (латтр., креглгатсрий в Цвгигкауе) гилтн скрасить еде под видом аилястры или другого украшевют 3даькитл (лащэ., краматарьигй в Магнигейлте, Эйзеагахе, Берне, Сан-Гал и т. д.).

Продолжителъностъ сжигания. При па усовершецСгвова.нных хотгСгругщий для взрослого человека достаЧерт. I. Вертикальный разрез генератора.

Г

–  –  –

1. Зона образования углекислоты; углерод топлива, соединяясь с кислородом воздуха, переходит в углекислоту.

2. Зона восстановления углекислоты в окись углерода: раскаленны уголь 2 зоны при недостатке кислорода воздуха отнимает кислород от углекислоты и получается окись углерода.

З. Зона прямого образования окиси углерода из топлива :при недостатке кислорода воздуха.

4. Зона перегонки топлива без доступа воздуха: выделение метана, этилена, смол и проч.

точно 1---1 1 часа, а.в цчах старой коьстругкциг процесс /2 сноиган юя длится 2---31 часа.

/2 Из топлива угготробите.льны уголь (газовый, 1сока и др.

его виды), нефть, светlгльный газ, Крова и электричество ~6 В Европе наиболое дешевым и юатравцавшим себя то— IlлИВом оказался уголь, а.в Америке--нефть. Светилъ гый газ и электричество не в по~тгной мере себя оправдаштгни и потому мало где при~гекимы. Дровами полъзуготся иггалъ— янские крематории с печами устаревшей сястемы. В них.— То продюл,нси.тельиюсть сжигания и дости~ает 3 31 часов.

-,2 Печь, гнаружи большей частно въгложенпая кафелями и 'анiабжонглия рисунчатьлмак ствgркалигп дверюггti, довольвю 6ОлыцОго размера, примерно: около 41 г егюров гзьппил ьт, /2 Окало 5 лтетровдтлитгы iи окалю 21 метров шпряны, а лото— /2 МУ для еде разютреваггшя и получеиня в каsлтере и р,екупеР'атаР~а гицли рег еллеграгюрiе апеабходлмюй 900 1000-гтрад. температур требуется атрата сравгггигголъло з;начителънюто количества тагтлиiва и !глесасюльк,ггх часов тга расташсу.

КЖдюто ига читателей, н.есомтюг тхо, должен еагиитегресовать ЕОпрс о хкьтгичесте угля, глеюбкюдлтюго для.сжиггагшя.

Вопрос Этот отнюдь иге лр+аздный. Наоборот, ан крайне ва— iсеи, ибо от пего в прямой вавпюимасти стоит акономиче— с'кая ЮТОроага дела, т.—е. достаточна ли дешевю обходится ~гние, чтобы быть достушшм населению.

Для определения этого вопроса,прггfiвадим дагггньие Эр— фуртского крематар~и]и (в Германии) от 30 октября Х923 г.

–  –  –

I3 генераторе А из топлива получается генераторнггиг газ. Г рекуператоре 13 отходящими газами нагревается воздух. Генераториыи газ встречается (н) с накаленным воздухом, загорается и поступает в камеру сожжения Б для ее иагреваипя.

Отходящие газы идут через каналы (n п м) в каналы (н) рекуператора В, нагревая стенки соседних каналов (о), через которые снизу вверх течет воздух снаружи (и) и накаливается.

Давши тепло рекуператору, оклаисдеины е газы выпускаются в дымовую трубу через канал (с), боров Г. Когда камера Б нагревается до 900°-1000 Д., тогда генераторны#'[ газ направляют клапаном через канал (р) прямо в рекуператор только для нагревания его одного; в камеру же Б вставляют гроб с телом и впускают один раскалеины't воздух, в котором и сгорает труп. Отработанные газы идут тем же порядком в рекуператор. После сожжения первого трупа закладывается второй п т. д. — сжигание идет непрерывно, а если будет перерыв, то печь накаливается еще раз для нового сожжения.

–  –  –

Верхняя часть 2-х яремационных печей с задней 'часты.

Таким обрааом, если взять менее вьгодную Эрфуртакую смету и считать, что топливо составит 11 % всех расходов, то тогда себестоимость вьгразится у кас в 22 р. 60 к.р. 0 к. но мы должньт считать, что у нас будет больше 600 кре1аций в год и что Iоообразко Ес этим уменьлiлтоя х себесггомость.

Ё первый вз.гллд эта цт4ра.мюжет,хнат;аа!атысл 2 Дому дорогой, а потому наше старое тгюгребангио в землю ягоднее.

Это пе верпо.

Делю в ТО, что ири подсчете всех тесттО связанных с похороттамтт расходов и сравнив их с тано!выми при нреыацтттт, ~твг увидим, что дешевле обойдется нрюмацвя. гlитгаi1ТЖняя часть печи с местом для выемпи пепла и плаУганамгг для впуска воздуха в рекуператор.

ТОЛЬ легко с этим согласится, если учтет все оастю;ятельсгВ Вювьмеьв хотя {бы гроб. Ясно, что еловый гроб е ЮумаЖными украшенювпг будет во много раз дешевле ТепеАетцнело, даже простого, гроба, Гаюнсе аиачительтт~а уд$~е вится доставка гроба в хрематортгй, раз ювттадут ДОРОГО стотатцив пюхюронные лроцесоик. Дальше-одежда, 'ДУцтки, обувь разве при аемляiтом люгребении не будут дпттсываемыо креьгацщоннвмтт,1ф стои•1ъ дороже, че виламзи ---- бумажные? Еще сокращаются при кремация расходы и лю рытыто,могилы.

Расходы,по отпеванию в счет не идут. Они одинаковы отри обю~гх формах, но агцг являются необязательными.

Итак, если ставится.вопрос, какюй СпюсоIб погребения обходится дешевле-кремация яли земельное, хо, кап доказано, все преимугсуества на стороне хремагуии. Но саго оабою рааумеегтся, что если при кремации родные аахотя~ устроить принятое теперь лохоЕоннюе шествие, тогда, к атечню, вопрос о дешевизне оттгадает и за июлолнекие зто ярихоти приходится платить.

Не подбежит никакому сомнению, что бьлстрый уво умершего в кремаюуий в начале введения кремациiи, кон это бывает ири всяком новшестве, может носить напртлвыЧ• ный 'и странный характер. но по истечении кетсюторогс времеiки, кадга острота ;но;визiны ярюйдет, этот обычай ста' нет естественным и благодаря своим большим преимугцс' ствам окажется очень приемлемым! А ведь всякие вычные заботы об умершем возможны также и в крема тортти. ' Еще остается добавить, что кремация влечет за сюбой балышую выгоду для городов в смысште блестящего разрв' шетгпя земLльно-кладбищенскоТо кригзиса. Мы знаем хора' шо, как в городах с быстро увелигчивающимся население площадь, вал маемая городом, iвое растет и увеличиiтаетс.~в а вместе с тем вскоре в черте города оказываются места гкоторые еще так недавно считались окраинами. Вмест© с тем оказывается скоро в жилищном окружении кладбг~• ще, которое при своем тюзитп ловении было далеко от цен' тра, города н 4т жилья. Это, понятию, болыяае пеудабствО с; г 4еоо

–  –  –

Сори^онтааьны~'г разрез печи системы,Топф~.

ленно, а в крематорнои лечи--в струе раскаленсного воздуха и быстро (в среднем в 35.000 раз скорее!).

Между том, оба оти гпо '-тти оджiакавые па своим окончатемпьнъгм реаулъ~тата лрогцеiс~са ю +сад итагргтой тюIчкiи зрения имеют существенные разницы, а, именно: )вода и жидкасли человеческоТго организма в печи иючезатот в виде пара, гв то время, так аз мю~гиле они вытакают и приiмiедливагатся к почведзным водам; 2) вре%1щые болезнетворные бацил-лы жвазут в могиле-ни дольше, другие менышю-+и могут представить при неблагаприятиых услВИяк известную вв опасность; в раскаленной яке струе воздуха кремационной печи, они вое немедленно пюгибают; 3) в юлучаях смерти ОТ зз+Раакых болезней кремация н ювязанна~т ю ней необуодттЪiость скором увоза в крематорий-не заменима.

Если принять даже юовремениую точку зрения гиiгиениС ОВ, апроворпающих точку зрения прежкигх ученых, что кЛадбlтща представляют опаснюсть для живых, то укажу, чТо все хне это оггсутсттвне вреда, от кладбища признается е отоввркой: «если кладбищевское хозяйсiтво ведется по пРавкч.ам гигиены!» А если-нIет, тогда оно может предстаиТV опасатостъ?

Иесоненно.

Вот паэгому знаменитый Внрхав о кремации вы~сказалсн, что она «при всех случаях безопасна для живых !»

Итак, несюгми3енгно, кремация-идеалънейший способ пагребения с точки зренгся санитарии и не случайно ггаЭтому, что Наркомздрав горячо поддерживает этот способ.

кремация.

Вопросы религии и В исторической справтсе о тр`Vпосожиганги (стр. 2б-g) уломигна. ~сь уже ггргичины возникяовен+ия среди привеРженцев христианской религии нетрия~зненгного чувства эiюй форме погребенвя. Главную роль в этом отрицательтiюiм отношении сыграло, конечлю, духоЕвенство. агаппо ярко сказалось оно, как помнит читатель, в эпоху орла Велитиога, издавттгело в 785 юду свой зааменгитый декрет против трулосожитанькя эта костре, гад вл янаюм дУхОвенства.

И нужно сказать, это свае 7ледюброжелательнюе отнош"ение духовенство пегренесло через тысячелетие и на тсреВертикальны разрез печи сигтемы иТопф». А-камера для сжигания б-каналтл рекуператора для воздуха, в - каналы рекуператора для ге~ нераторных. газов, г--дымоход.

7р мацтгю, Именно тЮиьшiе нвлявтся самыи ярым дротикам кр~ем~ациiи. Впрочем, нельзя обойти молчанием того лтобапытного факта., что иеРвые 10 лет существаванття.кроматария, т.-с, с 1876 г., крелтация палучипа у духавпых лгиц, по райней вере, у нвкотщрой ее части, тюляЬе прттзнание. Выразилось оно ые только в ттринятии активного участия при атлевании, гто, что лтобопьггнее всего, и в за:вещан~и некоторых гредставителей духовной i л~а,сти предать себя отттенвю'му поГРебению! И, действительно, известны случаи.ц1именеиия нремациги к умершим духовнъгм лггщам. Особенно же часто прибегали н сажнееья ю тсатоличеСких сстюнеров, умершив в Японии, где трупюсожттгатгтю силыню развито. Урны с их пеплом лри~озттлттюь на ттх родину для хранения в монастырях или церквах! Тан продолжалось вплоть до 1886 года, когда глава церквии своим лекретом от i9 мая заиретттл катол тсам ступа:тъ !в члены креиациотлтых обiце,ств, а духовенству воз бранялось нее только сжтгтание, но даже тгринятке участия в отттевания r, крематории!

В чем же кроется :причина этой резкоЙ тюреметты?

Причина же заключается в следующем. В 80 годах улилась деятальгюсть итальянских маасонав ло борьбе с 'суевериями.и предрассудтСамтт, в значительоюй степени РвIвиваемьLми и лоощряемътми со ютароньх духовенства.

В кремации же маасоньх видели нулътурный фактор в ЭТОЙ борьбе, а потому и рекомендовали кремац~ито. Огого было вполне достаточно, чтобы, не считаясь со 'всеми преи'Муществами этого способа погребеагтття, глава католической церкви издал упомянутый,декрет.

Идея же эта находила старанникав не только среди ка'тоЛическс го населеккя, но также среди ньхсоiкопаставленiных.лиц духкавного зева вя. И, хотя юаталичоская церковь и не любит признавать своих ошибок, тем не менее в 1892 году пр+и~птлось уступить давлению и тайги на, некоторый компромисс. Заключался ю т в там, что духовным лицам предоставили некют~арую свободу действия, если си~меются асноааIння для предгголо+нсения, что умергиий подвергается сожжению под чьим-нибудь давлением,

Печные отде.iехие. Взид гр,ба в печь.

а не по собгтвеннои воле» или «если возможно допустить, что умерггсий взял свое распоряжение о сжигании обратно, если бы пришел в сознание» и т. п. С тех пар никаких изменений больше не iiраизоитло, благодаря чеку креца~ия относительно слабо развивается в тех странах, где преобладает вливг~ли~е н ичеасяого духовенства над светской властью (Италия,, Фра~иция, Испания, Бельгия, Австркя).

Еще более тсюнсервативнътмгн оказались старый ои,яод, как представитель пра.ваславиой церкви, и еврейакое духаве+нство. И тот и другой ни на какие номптромиссы те соглашались. ИснлючИтеЛьно отрицательное отношетгiю гнода стаяло.на пути к введению ккреюиациiи в России.

Неудивительно поэтому, что одним из первых шагов орга

<

Аппарат для под`ема и спуска гроба (лифт).

ТЗОвг,вшегася в 1918 году Народного Еомiию~сариата Эдравroхранения было проведение через Совнаркому при горячей полдержюе Ленина, декрета о креуацдi~и (сну, стр. 93).

Во враждебную оппаз;ииию встало сперва и евангеческо.лютеранское духовенство. Вскоре же передавая "г3 I

-ето часть, признала хрема~уию не противоречащей догматам религии. В августе 1925 т. ва путь при+знания всташi ги глава грекокатоличес~кюй церкви ттатриарх -в,Букаресте {в Р Нужна сказать, одним ю главных доводов ошюзи2тдьил является ссылка ва изречение «земмпя есть и в землю отьтдевУк), которое в сущности не сюотвеетствует точню+цу переводу и смыслу лервоисточ,н.игка. Дело в том, древнееврейское слово а!атх в точном переводе обозначает «прах» ИЛИ ((ПЫЛЬ), •лежагиую на дороге, но нги ак не «землю». Да и по своем смыслу изррчение это имеет в виду «тпр~ах», вернее «ничтожество» человека, но ОТНЮДЬ не погребальную форму!

–  –  –

и мела, остающихся после к.ре;мацтюннюй печи. Таким образом, прггт той мили другой логребальнюй форме человек превращается в «прах» и с этой стороны никакой разницы нет между кремацттей и могилой. Да и в бинблия, или в талмуде, или в других церковнътх тли~с.аlнгиях нигде труsтосО?китаняе не запрещается, да и нигде нет указагняй считать загрывание в могилу едтгггственяой или обязательной формой лагребения.

В наш век материалигзма, научного и трезвого подхода с самълм разноабразньлм вопросам--гнет места предрассуд.

хам, суевериям и мистике. Учитътвавл, однако, нашу отсталость. гсосность. норой глубокое невюжествю 1л векультур кость, при которых особенно прочно уживаются всевогзмажнъге предрассудки, очень важно и целесообразно у~кааать так же еще на одну о~шибачвую и нелогичную аргумеатацию противи псов кремации, касающуюся воры в васкреше4чие из мертвых ». В самом деле, духовенство бСзОГО орочтго допускае'н возможность « васкрепте жя» лревратившегося в трап пагребенного в землю, ИЛИ утонувшего в море, юпоревшеro на пожаре и делает иIск,тючеи для кремащюнной печи! Почему? Да вероятно просто потому, что остатки масле тсреллациги реально показывают, во что превращается умерший, а при земельном ногребентЛи можно оставаться при прия'юм заблуждении!

УюпленникОв же идти сгоревших на пожаре—очень мало, да и редко кому приходится сталтiиваться с этим зрелищец.

Во всягком случае считаем гнужнътм успокоить горяЧИХ проти~втти~кОв, что нигде гсремагуия не введена, как обяаателъная форма погребении. И у паю юна будет добро.

ВОЛЬНОЙ. Да и што из разумных стороггкигкав кремация не предполагает сделать ее единственной погребальной формой. Все iстромлетяте сторонников зактпочается в прецюСтавлении возможности желающим, а таких немало, уберечь себя от отвратительного, медленного горения хооднътм способам в могиле.

В нашу эпоху победоносного г~юбивантгя зттаигием ДОРОГИ даже в гущу наиболее отсталой части,населения, знаменем которой становится просвещение и наука—нет У 'вас больше места для суеверий, предраесидков и косности! Вместе с автомобилем, трактором, электргифи,кацяей-дорогу нремацитт!

7' Архитектура и художественная промышлеа ность-и кремация.

Те задачи, которые стоят пере к:ремащтей, не могли не сказаться на внешне и внутреннем устройстве и виде крематории.

Автомобиль для транспортирования умерших в крематорий.

Привоз умершего, его храчеаио и, наконец, отлевание iтред яiяют определенные требования к,гюдобному зданию. Они, в значительной стелет и и прелрешлли слеiыальный стиль, выработавшийся за границей. Во многих городх-придали крематорию церковный характер, в дртгвх ПОШЛИ ПО ПТИ НОВЫХ Зыю:каЛвй и нашли лЮЕОО архитектурное выражение (натгр., дрез.енский или Штутга:ртскчй кртаторкй), трiетых - удовоiетворил стялъ музеНЫ (напр., Милаыекий шiи Цвiтиауекiий кре атсрий), четвертых--он заставил воскресп'гъ аiвтичный вид храма (наiпр.,. крематорий в ГейделЕбе'рто или в Манятейме), а остальные-по мере сил своего небёльшоро бюджета Статистические сведения о колиЧесТве сожженных и сооруженных крематориев в Германии за 45 лен..

–  –  –

ТРЮИЛИ незатейлявое адалие, (крематорий в дессау) ( л Во весит оМ юлучас архитектурюму творiюютву дан вве енлем кремщик--ноый нiпульс.

То же случилось л ю художественной лромьппленIIОСТЬЮ

–  –  –

ных памятников, а также плит,. за которыми в нттше кюлумбари{я хранимся прах. (Ом. ркблкки,на стр. 78, 79, 80 и 81).

И.в этом смысле за кремацией жеютгя определенные заслуги.

Судебная медицина и кремации.

(роди гротивниffсов крiемацщи в прежнее время. играли иомаловансную роль лредс1аи тела судебной медицины.

Еолрмбари% в Саи-Гал,тене (Шве~гиария).

7Э Художественная заделка ппш Саи-Гапленского КаТумСарпя (Швейдарпя).

^оная и$ аргу1юн щя--негвоаможнасть посте сожжечiи,я :с!гаоиигъ агриiзтганов лреаспупштег iя и причигты смерти, При земельном погребении вопрае этот раорешается Просто: вырой могилу, тввлекп труп и произведи необха~,ил~о~е исследование.

Мапд. Ниши в стене для хранения урн (колумбариii).

Теперь судебнъсе медгсiси переменили своi взгляд и 7гроТив хремачии не возражают, но требуют сжигагниiя через а дн.я обязателт iюе,i~редста~влелию мщдищIгнского ювидаства лiечащеlго врача о чинах амерти.

В чем же кроется норемена.взгляда?

нужно начать с того, что стати~стихойг точно установгreIифра подобных случаев, кх гда приходится извлекать 1Я исследования труп давно уже лагребеииогЬ. Оказыается, в Англии 1 вырытис приходилась на 1 мв.ллион $1 1юуОронетгных, а в Германии на 600.000. Понятно отсюд$ налкольно это старый мотив малозначущий о сравнению о.преимуществами кремации.

Затем выяснилось, что астительные яды мало чел2 отличаются от продуктов разложения и химгтiческие анализы тте редкьа нее могли дать определенвгаго и тачнюпо ответа имело. ли в дак юм случае место отравление, а минеральвые яды большей частью обнаруживались, когда на то были показания юудебпо-медицинских вскрытий.

Следовательно, былые возражения совсем отпали.

–  –  –

1 1911.... 7.555 29 1888 • • 95 1912....

1 8.858 34 1889 • • 128 1913.. •.

1 10.168 38 1890• • • 1914..

11.138 Х65 1891 • 1915..

2 10.650 48 1892 221 1916.

3 11.463 49 1893 • 1917. •. • 1894. 267 1918..

3 15.873 53 1895 • • 263 3 1919.. 53 15.905 1896. 1920....

16.846 1887 • 1921.. •.

374 19.507 1899: 1922....

423 4 26.040 58 1899 • 511 1923..

639 1924....

33.523

29.000 и даже 12.000 жителей нашлк вовможным и Выгодтм (не_цпы, ведь, ррасчетливы!) абзаводитьс.я хроцаторияПю после цниiм юведе~шя~ц 5ио 70, тори чем за.пюсл~едние йы я строили, именно, все больше незначительные п4 Иолу жителей города.

Отмечу еще одно обстоятельство, имеющее для нас поазательггое значение. Это отношение рабачегю класса Таблица В. Сведения о 20 германских городам.

–  –  –

') При составлении этой таблицы точных данных пе имелось.

1) I3 Кропштадтскоi1 чумной станции (б. порт Александра 111).

2) 13 Л(лгвнграде.

) 3 С 1921 г. де функционирует.

Кроме названных стран крематории имеются: в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразипни, Голландии, Индии, Испании, Канаде, Мексике, I1ортугалии, Чехо-Словакии, Чили и Японии.

к этому вопросу. Во-первых, в Ване параллельно ю тарьим Креащюялым Обществом несколько лет тому назад возникло второе общества, членами кавтарогЬ састсрят ксклю~ чителько рабочие. Она издает свой собственный малепький журкал. Еще более убедительны ютатистиюакяе тхифры берлпiiдсюго II крематория в 'Трет тове, в iрайо+не, на~селенптам рfабочд л~, свода его нггк~ры г по 1 влглв рЯ 1924 r.

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1_920 1921 1922 1923 Эти цифры говорят сами аа себя.

8е !iреii'ация w СССР.

Вопрос о введении псрвмадиги в России пады+Малая с кои, Этому вопросу гюосвящались доклады, статьи ца 80-g,гадав.

В периодической печати и журналах. Мнюгие коммунальные деяте~тгги воабужIщлi его неоднократно (в особенности $ Липгнгнрщде в связи,с тяжелым иолаисеЕгиегц тамкзнiних клщдбищ), накю щ, он раюсмгаглривалсл в I и III Оесоиих ГооУдаграгв!е~н ю Дуlмъг по и щиатигве Министерства ВнутР'енних Дел. Несмотря, однако, на все его преигмущеатва и 'пример Запада, вопрос зтогг наталкивалюя на упорство стороны синода к ему,не суждено было асущеотвиться.

Только прим Советской власти, а птменно, 7 декабря 1918 г'.

ЕРемаIщл была у нас декретвроваiна (см, стер. 93) 24 января 1919 Г. в Ленинграде Советом Комиссаров Север+ной Облаалк Сбыл одобрен и утвержден,проект создания постоянной КОчлисюии ло постройке Гасударстветiното Крематория и Морга,в Ленинграде. Комиссией этой был огб'явлсн архитекгурный и технический,конЕурсы. В результате нами~ссией были одобрены, а Исполкомом Ленинградскало Совета Ут'верждевы к постройке архттектурный проект +кре~матоР5т гражд. иннн. А. Г. Джорогова и техп. проект печи профессора, Горного Института В. Н. Липи+н{а и для этой цели быЛ предназначен митрополи~ггий сад Алекса:ндро-Невской Лавры на Обвктдном канале. Тяжелое эк+анамическое полоКеаиiе страны (геодът блокады, разрухи, голода и эпидемий) с датыт тзазможности осуществить ту задачу и Камиоаия, принимал во внимание острую необходимость в огненном погребении, тгрпнгла решение довольствоваться тюка времоiлтым, олытнIiгм креаторием. По 14 линии Васильевского Острова был найден остов дома бьтвiштх бань, который и решили атолользоватъ для камечеютой цели.

0 марта 1920 г. лрiиступили к строительным работам, и уже 14 декабря 1920 г. было сюверпюно первое оОжжеваю и вплоть до 21 февраля 1921 г. в нем было произведено 379 сжлгалий, из КОИХ 241 умерших от заразных болезней и 16, согласно их аавещаплю.

361 урна захо'ро:неяы, 4 замуравлеiiы в стену и 14 выданы на руки родным.

Вследствие оказавтiлтхен дефектов, с 21 -го февраля 1921 г. крематорий закрыт.

Теперь вновь реiшен вопрос о постройке нового крематерия в Леьвтагро4це.

Президиум Моссовета вынес постановлению о необходимости введения у нас ькромациiи и постройки крематория.

Сейчас идут работы по приспособлению церкви Нового донского кладбища под крематорий. Печи уже ааказакы.

Таким образом, неалеко уже то время, когда мы в Э'ТЮ2( откошеими приобщимся тс культуре За'лаа.

Нельзя обойти молчанием еще ги следующего важного обстоятельства. 19 октября 1924 года Государствеllным Институтом Социальной Гигиевы при Нартюмадраве была организована ав Москве, на Петровке, 14, специальная выставка жгло кремiацгiи, богато обставленная экспювата,ти И всесторонне освещающая атот воiнроо.

С августа 192 г. в несколько уменьшенных размерах она кревращена там же в лсетоянный отдел выставки.

Каждый илтересующийс зт пт вопросом дОлжеi ее цоеТиТь, дабы.получить полное продставле~ие об эiом иитересном вотроюе, которому на всех культуриътх языкау насвящено более 1.60о книг и брошюр и большое колиЧество сттеци+алыных Iежем С1ячньгх журналов.

Среди экспонатов этой выставкт имелся художествен но~Ис;полгн~енгЕшй ллаакат, в краткой и сжатой форме ныя'сияющий весь смысл, всю суть л все тгре~мущест®а кремации, а потому ючитае.м полеаным ознакомить с ею соДеАжакием наших нштателей. Благодаря ему лучше вь[явигх,са тг аапамаится содержание омой книги.

Плакат гласит:

–  –  –

k~N Заключение.

Умершему или надлежащему полному равлож аИЮ тлению и уничтожению трупу глубоко безразл:ична погребальная форма,.погребальные обычаи и где, когда и как будет агроисходить прюцеСс разложеаиая. Об этом, нюнечнЭо,,двух мнении быть не может.

Между тем еще С древнейцлiх времен люгребампьные пбряды и обычаи занимали в числа разных бытовых и репигиазных явлений немаловажное место. Им уделяСПоСь и много временги, и ъкого заабот, и лрилюсилось много матерlиа;льнiых и другкх ж,ерЕв. Оах~рагниlJгось это и погыiне.

1. И нужно отдать себе полнъьй отчет в том, что в корне всех этих проявлений, забот об ушедших в сущности лежит глубокая мысль, имеющая своею гуелью служение живым людям, а иногда даже связанная с великими идеями. И в данном случае, и крематорий, и сложные кремаиионнъге печи, и урны, и отпевания, и все тому подоб• нъсе заботы о мертвом-они нужны только живым людям и только для живых людей предназначенъа1

2. Эта основное по южечкае пгроацу читателя хорюц14 усвочатъ и аапюол нить, ьв особеоннюсти всех тех, окютонрые бук асоремаадиюкнюй деятельаiостн и к про па• луг и ! Толъко отри этих условиях возможно {5упанде этой дет избежать всех тех ошибок, ко~тгарыю мо~гуг,паслужить вИ вред р опр юiшiю и втого юоваi~ ела. Р оно гствуясь же этиьм п ке!нгигеаи, можно заараiео пР'едсказать успех, так па тогда, даже прги лталооц анакюаистве ю этим ллвапастараннигм вопросом, иаютллккт нгевалЫто Тска ет тдравигл пый путь. Попуию л+аавалю себе останюавИгГЬСЯ тла нiеккУгОрых итомонтах, тсюгтюрыв особенгню тлеабgЮiдиглло теть в вгищу.

Не пюдлежигт солтнештю, что эти заботы тлрежде воет 'пРоц,'игктованы естеглвеалным чувСтвюагт родных.и близких вЫказать уцгедцтемгу иенсагда всю освою любовь, свае уваlкенво, авов почиглиге, мажет быть, желангиге з~авладити свою ту или иную вину, совегр2иедтнуто тлрк пего жвиlантт.

НСсолцтентло созттажве иевовраттлмой утери любитло~по, дорогаго ги близкого челюьвепса, ухода мета навсегда, чувспао пю~тлтгало своего беае~в лия ве,ратуть его- првчiввiгют одно ггз Сааиых острых и мучителынътх ют1радангий, а потому тс асигргот'евцlему невольно должно проявляться со стороны людей нтувство жалости, юочувствия ги ютзывчиiвога отiюпгения.

Все ото вместе взятое должно бьггь полажено в огснохре~цационного дела. Нужно поэтому избегать мрачных 'эостраек, наоборот, крематорию с наружной и внутренней его стОроны необходимю ирида:вать приятный, успотгаиющий вид, рапI ю, как и всей окружающей обстановке, Т лацбищенстсому парку и нолулт,барию. Мир, тинцгина, поКОЙ должны здесь царить в пюлной мере. Чистота и отгрятIОсть и податзно. Обращение,лиц, ттричастньLх к адллинис%ТТтац Л крематория-сугубо вежливое, внимательное и пР'е.!упРедительное. А задача Общества, если таковое будет существовать, сделать все возможное, дабы облегчить положение родных в смысле принятия на тебя выпалгне.н.иiя всех фюграмалыюстей и устройства пхорюги, удешевив Все расходы, связанные с ними, оказать мiатериалыную поддержку путем устройства ютрауовыу касс, как ото практикуется на Западе.

Итак, напомним, что крацацпя, в качестве вадачи ком муналыньУх хозяйств и санитарно ги.г иеническиу арганюв, есть признак болъшойс хулътурной заботы о населении со стороны государства.

ars Выписка из декрета Совнаркома от 7 декабря 1918 г. (Собр.

Уэак. 2р декабря 1918 г., гц 90, стр. 921), о кладбищах и похоронах.

Глава третья.

0 крематориях.

23. Сожжение мертвых тел производится в крематориях, Устраиваемых с особого каждый раз разрешения Народного Комиссариата Здравоохранения.

24. При каждой крематории должен находиться врач со специальной подготовкой по судебной медицине и патологической анатомии, утверждаемый в должности Народным Комиссариатом Здравооуранения.

25. Сожжение трупов производится нв ранее, как на третий день со времени кончины.

П р и м е ч а и и е. Срок этот может быть сокращен в случаях, указанных в статьях 12 и 13 настоящих правил.

26. Воспрещается подвергать трупы сожженит до судебно-медииинекого осмотра их в случаях, указанных статьей 2о настоящих правил.

27. Сожжение похороненных в землю трупов не допускается.

28• Для того, чтобы состоялось сожжение трупа в крематории,

Предварительно требуется представление следующих документов:

1) свидетельства от милиции том, в покойный внесен что в списки умерших и со стороны милиции пет препятствий к соякяiеаию его трупа, и

2) свидетельства о причине смерти, выдаваемого врачем, лвчившим покойного во время его последней болезни или, если поиойиЬнй умер в больнице, больничным врачем, или же, если поконный во время своей последней болезни совсем ив о6ращя.лСя к врачу-одним из местных врачей, состоящих на правительственной службе.

29. Свидетельства, указанные в предыдущей (28) статье, представляются врачу, состоящему при крематории (ст. 24). Если на основании этил свидетельств, а татсже при осмотре в крематории трупа исключается всякое подозрение о мнимой или насильственной смерти, то врач, состоящий при крематории, выдает разрешение на сожжение трупа и сообщает о времени предстоящего трупосо.жжеяия милиции.

30. Если бы хотя у одного из осматривающих труп врачей (ст. 28), возникает предположение о возможности мнимой или насильственной смерти, то при подозрении мнимой смерти сожжение трупа должно быть отложено, а при подозрении насильственной смерти должно быть произведено в присутствии представителя местной милиции вскрытие трупа.

31. После сожжения трупа пепел его собирается в закрываатщую урну и предается погребению или выдается родственникам цокойного на руки.

32. Сведения о каждом сожжении трупа заносятся в особую имеющуюся в крематории книгу. Пункты 12, 13 и 20, о которых упоминается в п.п. 25 и 26:

12. Погребение умерших при -обычных условиях должно совергiтаться не ранее, как на третий день со времени кончины.

Сокращение этого срока допускается в следующих случаях:

1) если на мертвом теле обнаруживаются несомненные признаей 'разложения;

2) если было произведено вскрытие тела;

3) если помещние, в котором находится мертвое тело, служит единственный жильем для других людей, в особенности, если между последним есть больные, н,

4) если сокращение срока для погребения вызывается требованиями того исповедания или вероучения, к которому принадлежит покойный.

13. Трупы умерпгик от остроаарааныг болезней, а, нмвннд; ~t• ны~ Холеры, сыпного тифа, оспы, скарлатины, рожи, дифтериты, сапа и сибирской язвы, если к ним не были применены обеззараживающие меры, должны быть немедленно выносимы на жилых помещений и предаваемы погребению, но не позже суток со времени смерти.

20. Мертвые тела могут быть перевозимы из-за границы для погребении в пределах Российской Республики, только с разрешения народного комиссариата Здравоохранения. В наличности такого разрешения удостоверяются на границе подлежащие таможенные власти.

ПитератУра по кремации:

Cristoforis, Р-г М. де—eEtude pratique пг 1а Creiat ion тоdcrne Milan 1890.

V4вigt, Р-г К. •Katechismus der Feuвrbestattuцg — Hannover, 1901.

У'ei1;t, Р-г К. 'А1т anach der Feueгbestatbung~— Hannover.

Раи]у, М.—'Diё Feuerbestattun Berlin, 1904.

Ieutiiщcr, Е. Arch. — •IIandbuch дег Feueгbestattung~, Геiрig, 1911.

Faуans, еГап vnn, Tng.—Аrch. — (Handbuch дег Аrchitektur, IV Tei1, 8 Ilalbband, Пеt 3 Restatt.unsanlaв —1вЁаг 1907.

Наирн, А. Dorocius, F. Kunst плс! Architelctur im Diensie der ГепегЬеапл) 1er1in 1902.

Schlyter, Gггstav — ~Пiе beuerbestattung ипд ihre kulturelle Веdeutun йalsinцborg, 1922.

Лавров, Ив., инж.— Трупосожигапие и крематории', Москва, 1908.

Б. К.— Сожттгание человеческих трупов', Петербург, Госиздат, 1921 г.

Правдзик, Б. К., заел. проф. — ~Трупоеожиганяе~. Петербург, Госиздат, 1921 г.

Лапин, проф. Регеттеративпая кремационная печь в Петербургском крелтатории~, там-же.

Бартель, Гвидо— „Пертзая в России яыстявка по кремации'.-ДвухпРлельвынн журнал Коммунального Хозяйства, Москва, 15 февраля 1925 г., 4.

–  –  –

"GARDENS OF REMEMBRANCE."

D U has been quietlyfour or five years a change RING the past taking place in our midst, almost unnoticed in other than Spiritual circles, but which will have a far-reaching effect on the traditional customs pertaining to that passing out from the material body called death.

This changing attitude was first suggested by the late Rev. J. Page Hopps, twenty-five years ago. It was in the nature of an explanation amounting almost to an apology, and the occasion was a tender funeral oration over the body of a sweet singer in the little chapel of the pioneer Crematorium at St. John's, Woking.

In his address, the Rev. Page Hopps said :—

For the sake of those who need it, I feel impelled to offer a justification for what we are doing this day.

Alas ! how utterly are we the creatures of habit! I am persuaded that if custom had used us to the liberation of the body by the purifying fire, it would have shocked us to have it proposed that we should put the body into a grave to rot slowly. In truth, our flowers and our memorial stones have made us the victims of a strangely thin illusion concerning the grave. We say the dead ones are sweetly sleeping and peacefully resting beneath, and we cover the dreadful reality with our little veil of turf and flowers, and never really face the truth; for all the while that is happening beneath, which, if seen in all its horror, might drive us mad.

We are told that respect for the dead urges burial as against cremation; but many are now very keenly feeling the reverse of this. They can bring the mind to bear the liberation of the body by one swift act of disintegration and purifying, but cannot overcome the shrinking from subjecting it to the foul and lingering processes of the grave —or perchance to the horror of recovering consciousness in the grave.

Respect for the living, too, is an urgent motive.

The highest authorities tell us that the air we breath and the water we drink are often contaminated by emanations from graves. It cannot be right that London, for instance, with all its inevitable impurities, should add to them by trying to live in company with thousands upon thousands of decaying bodies in its very midst.

Respect for the beautiful earth, too, is a motive.

As far as possible, the pure rivers and the wholesome soil should be kept free from pollution. That is a sacred duty, and one which it is dangerous as well as wicked to neglect.

If reason guided here, there could be no doubt about the result. We are only misled by habit and associations. Burial is defilement; cremation is purification.

Burial is the degradation of the body ; the other is its sublimation. Burial cannot be followed out in the imagination; it is too dreadful. Cremation is lovelier the farther we follow it, and the longer we think of it. A few moments of pure and blessed searching; and then all is beautiful. For what is more beautiful than that the poor dead body, purified, should be dismissed into the sunshine? And beautiful and fitting beyond all things is it to-day that what remains to earth of the sweet singer should be sent, not into the defiling grave, but into the bright summer air, to the blue sky and the birds; itself, presently, as uncontaminated as they.

At present people cling to the visible grave. They love the fond delusion that the beloved one is there.

They inscribe on memorial stones such loving untruths as that they here "rest" or "sleep in peace." Yes, let us deal tenderly with that; but let us tell the truth about it, and the truth is that it is earthly, sensuous, and not a little heathenish,... Tenderly, but firmly, I would discourage the nursing of sorrow at the grave, and the prolonged association of the rotting body with the being we love. Let the dust go; let it go.

Both in life and in death it is too much responsible for these earthly clingings. In the very surrender of the body for the perfect dispersal we shall find the blessing, in being driven to the unseen to find the spirit's present and only home.

"Are there no memorials, then; no places associated with our dead ?" Would that there could be ! The only fitting shrine is the loving spirit. And now, with such sorrow as is inevitable, but with such hope and quiet joy as a rational and spiritual faith gives us, we make this surrender. The air and the sunshine claim the body; God and His angels will care for the spirit.

We do not look for some resurrection day far off in the dim future; our resurrection day is now; our sweet singer already knows something of the music of the spheres, and is already too far advanced ever to need the body any more.

These words addressed to a small and insignificant gathering have borne fruit, and after a quarter of a century the truths inculcated by that simple and moving address have been received by an ever-widening circle of converts.

Cremation, which was originally regarded as a crudely scientific and sanitary substitute for burial, has been the rade mecum in the development of a more spiritual aspect towards death, which finds concrete expression in the Garden of Remembrance.

The predominant feature of the garden is that it should be as unlike a cemetery as possible—so far as the purpose for which it is intended will permit—while the keynote of its development is life, rather than death. This has been achieved by rigorously excluding those man-made symbols of mortality, misnamed Memorials, laid out with mathematical regularity over closely packed graves, and leaving the garden a verdant open space. Such a garden can, and will, remain a beautiful spot, garnished by the Spring and perpetually renewed by Nature's hand. Here may the pure and innocuous residue be reverently dispersed, to be received in the bosom of Mother Earth, where it will remain ever peacefully—not within the confined recesses of the tomb—but in the sunlight, among the birds, the flowers and the trees;

Nature's monument.

One cf the first of these gardens to be established is the beautiful " Garden of Rest," at Golders Green, overlooking the wooded slopes of Hampstead Heath, where the ashes of over five thousand bodies have been committed to the earth without disturbing the natural features of the landscape; while there is room for tens of thousands more. At Woking, a belt of natural woodland adjoining the Crematorium, has been laid out as "The Garden of Remembrance," and similar gardens are being laid out at Manchester, Birmingham, and other towns provided with crematoria. It is not, however, essential that these gardens should be established in close proximity to a crematorium, although allcleansing fire is the only portal by which our mortal bodies may enter; for this method of disposal is so convenient that it is possible to set apart a veritable "God's Acre," in any convenient and suitable spot to meet the needs of the largest or the smallest community.

Not only may these gardens of rest or remembrance be regarded as places where one may hold loving communion with those who have passed on—freed from morbid thoughts or associations — but by reason of their continuity and comparatively small area necessary, they will provide places of rest for the living. Green oases in the midst of the gloomy and bustling city, or, perched on some fair hillside not far distant, they may afford brief respite from mundane cares to the toiler.

Surely it was such a prospect, and with a poet's vision, that W. E. Henley desired cremation for his mortal body, which inspired

those familiar lines :—

"So be my passing!

My task accomplished and the long day done, My wages taken, and in my heart Some late lark singing, Let me be gathered to the quiet west, The sundown splendid and serene."

–  –  –

Druck: G. Steher & Shne, Berlin-Schneberg

VOR K AMKIR DER FEUERBESTATTUNG

nsere Vereinszeitschrift „Deutsche Flamme" hat in der U Nummer vom 1 Juli 1925 damit begonnen, ihre Leser mit den Vorkmpfern der Feuerbestattung, die sich um deren Entwicklung besonders verdient gemacht haben, durch Verffentlichung ihrer Bildnisse bekannt zu machen. Der Raum des Blattes gestattet nur drei Bilder in jeder Nummer, und die Zahl der Persnlichkeiten ist so gro, da noch Jahr und Tag vergehen wird, bevor die letzten Bilder erscheinen knnen.

Der lange Zeitraum aber und die Zerstreuung in mehr als 30 Heften erschwert die bersichtlichkeit. Wir sind deshalb auf den Gedanken gekommen, die schon erschienenen und die noch zu verffentlidienden Bildnisse in einem besonderen Hefte zu vereinigen, und die Internationale Zusammenkunft von Fhrern der Feuerbestattung am 29. August in Dsseldorf erschien uns als eine besonders passende Gelegenheit, unsere Sammlung geschlossen herauszugeben.

Leider ist sie nicht vollstndig Von einer ganzen Anzahl von Persnlichkeiten war es uns trotz lebhaftester Bemhungen nicht mglich, die Originalbildnisse zu erhalten. Immerhin umfat die Sammlung 93 Portrts, lind wir hoffen, da sie nicht nur den Teilnehmern am Kongre eine liebe Erinnerung, sondern auch vielen andern Freunden der Feuerbestattung eine willkommene Gabe sein wird.

Es ist ohne weiteres verstndlich, da Deutschland die groe Mehrzahl der Bilder gestellt hat. Von Auslndern konnten nur diejenigen aufgenommen werden, die von den Organisationen der Lnder als ihre wrdigsten Reprsentanten uns bezeichnet wurden Um jeden Schein einer Bevorzugung oder Hherwertung zu vermeiden, ist die Zusammenstellung streng nach dem Alphabet erfolgt, und die Auffindung der einzelnen Persnlichkeiten wird dadurch erleichtert, da im Register auch in den einzelnen Lndern die Namen alphabetisch geordnet sind.

Mge das kleine Album, das zu gegebener Zeit eine Ergnzung und Fortsetzung erfahren soll, als ein Zeichen der Zusammengehrigkeit der Fhrer der Feuerbestattung in allen Lndern, in denen sie ausgebt wird, angesehen werden.

Berlin, im August 1926.

Deutsche Feuerbestattungskasse „Hamme" Der Vorstand „Deutsche Flamme" Panse Schriftleitung Vorsitzender M. P a u 1 y.

TPM OEN CRERAB.

LIBRARY Oberlehrer Guido Bartel, Matthus Aupperle Moskau Heilbronn

–  –  –

THE CREMATION SOCIETY

OF ENGLAND.

Rounded in 1874 by the late Sir HENRY THOMPSON, Bart., to promote a more sanitary, reverent and inexpensive method of disposing of the dead. Incorporated in 1922 under the Companies' Acts as a body limited by guarantee, without a share capital and not conducted for profit.

–  –  –

OFFICES: 52, NEW CAVENDISH STREET, W.I.

TELEGRAPHIC ADDRESS : "INCINERATE WESDO, LONDON."

TELEPHONE: LANGHAM 4168 (two lines).

The Medico-Legal Aspect of Cremation.

The efficiency and safety of the Cremation Regulations and the restrictions imposed by the Cremation Act of 1902.

–  –  –

A Paper submitted to the Fifth Annual Conference of Cremation Authorities at the Guildhall, Hull, October 20th, 1926,

PUBLISHED BY

THE CREMATION SOCIETY OF ENGLAND,

52, NEW CAVENDISH STREET, LONDON, W.I.

. FOREWORD.

T :nay not 1:c out of place to draw attention to the existing I state of the Law which governs the disposal of the dead in this country.

Prior to the passing of the Cremation Act of 1902, earth burial was the only method recognised by law, and notwithstanding the fact that Cremation is now lawful, all legislative endeavours in regard to Death Certification during the last 25 years have been framed solely with a view to facilitating burial.

During the last 40 years in which Cremation has been carried on in this country, either under the voluntary regulations of the Cremation Society of England or under the Statutory Regulations, a not inconsiderable number of persons have met their death by foul play. In every case the criminal had disposed of the body of his victim or victims by burial and it has also been stated that there were others in which legal proceedings were dropped for the reason that the exhumation of the body was impossible.

Apart from the anomalies of the Cremation Act to which Lord Salvesen refers, the promoters of the Births and Deaths Registration Bill of 1924 were told, both in and out of Parliament, that it would be impossible to verify the fact of death in every case. A second Bill presented to Parliament early this year (1926) was referred back for the same reason. Yet this elementary measure of precaution was lifted almost intact from the Statutory Regulations under S.7 of the Cremation Act.

Now, if the necessity for these wise precautions is admitted with Cremation, is it not equally important in the case of burial?

The laws which provide for the easy disposal of the dead by burial, and impose costly and onerous precautionary measures on those who may prefer cremation, greatly hinder the extension of the latter to the less wealthy members of the community—which represents about 8o per cent. of the population, and to whom burial in communal or " pit" graves is the only alternative.

This is a matter of no small importance when infantile mortality is being reduced, the length of life is being increased, and the outcry for more land—playing fields, open garden spaces, building sites, etc., still remains unsatisfied.

With the limited area of these islands, the British people can neither allow nor afford a yearly sequestration of large tracts of land in populous areas for the disposal of their dead—apart from the expense incurred by local authorities in the laying out and maintenance of such land when converted into cemeteries.

Although its wider adoption is advocated in the best interests of the community, the idea that cremation should be made compulsory or a State-aided measure is strongly deprecated. Being recognised, however, as a legal method of disposal of the dead, it is suggested that the extension of its benefits to all classes should be encouraged.

THE

–  –  –

DESIRE to make public acknowledgment of the I honour which was conferred upon me in asking me to deliver the opening address at the Fifth Annual Conference of Cremation Authorities, and although it was impossible for me to accept that invitation I gladly accede to the request that I should submit a paper to this Conference on a legal question on which my long judicial experience may have given me certain qualifications to form a judgment. That question is whether the Present Home Office Regulations of 1902, revised in 192o, which relate entirely to the disposal of the dead by cremation, are effective in eliminating the possibility of cremation being carried out in cases in which foul play May have caused death. Before answering this question it is desirable to draw attention in a popular way to the requirements under these regulations, which must be complied with before a body is cremated.

The first requirement is that application for cremation must be made by the executor of the deceased, or if there i3 no executor by the nearest surviving relative, or if made by any other person, on condition that a satisfactory reason is assigned in the application why it is not made by either of the foregoing. A statutory declaration which goes into details connected with the death, and which contains the question "Do you, or have.you any reason to suspect that the death of the deceased was due directly or indirectly to (a) violence, (b) poison, (c) privation or neglect," must be subscribed by the applicant and declared to be true to the best of his knowledge and belief, no material particular having been omitted.

The second general requirement in the ordinary case is that a certificate in a prescribed form shall be given by a registered medical practitioner, who had attended the deceased during his last illness,, and who can certify definitely as to the cause of death. The form of certificate requires that the medical attendant shall answer no less than 18 specific questions, dealing with the history of his attendance on the deceased, giving information as to the persons who nursed him during his last illness and were present at the moment of his death, and requiring the attendant to specify the disease, injury, etc., which caused the death, and if possible to distinguish the primary from the secondary cause. The 15th question is in these terms, "In view of the.knowledge of the deceased's habits and conditions, do you feel any doubt whatever as to the character of the death or the cause of death," and the 16th is substantially, the same as falls to be answered by the applicant, and which I have already quoted. Under the existing regulations this certificate can only be signed by a medical practitioner who can certify both the Cause and the Fact of death. In some cases, e.g., where a doctor has attended a person during his last illness, but who from any reason has not been able to be present after death has supervened, such a certificate cannot be obtained and provision S Should be made for another practitioner, being permitted to certify the fact of death after due identification of the body.

The third requirement demands a confirmatory medical certificate, which must proceed upon a personal examination of the body and upon questions directed to the medical Practitioner who gave the first certificate and any person who nursed the deceased during his last illness or was ' present at his death and of any relative of the deceased from Whom information can be obtained. The medical man who signs this certificate must be a registered medical practitioner of not less than five years' standing, who in addition has either been appointed for the purpose by the Cremation Authority, or holds one of several public appointments such as that of Medical Officer of Health, or holds an appointment as physician or surgeon in a public general hospital, containing not less than 50 beds. Collusion between a gentleman in this position and the medical attendant of the deceased is, humanly speaking, absolutely excluded by this requirement. Lastly, notwithstanding that all these statutory certificates and declarations have been obtained, the medical referee, appointed by the Cremation Authority, is enjoined not to allow the cremation to proceed, unless he is satisfied that the deceased has been duly registered by the production of a certificate of registry of death, that the application and certificates are in order, that due enquiry has been made by the persons Riving the certificate, and that the fact and the cause of death have been definitely ascertained. In particular, if the cause of death assigned in the medical certificate is such as may be due to poisoning, violence, to any illegal operation, or to privation or neglect, he shall require a post-mortem examination to be held, and if that fails to reveal the cause of death, shall decline to allow the cremation unless an inquest be held and a certificate given by the coroner.

In my opinion these requirements are so stringent as for all practical purposes to exclude the possibility of a body being cremated which has been the victim of foul play.

No person who had been guilty of poisoning the deceased would ever resort to cremation as a means of concealing his crime. If he was in collusion with the medical attendant, or had managed to evade his suspicions, he would scarcely run the risk of an examination of the deceased by an absolutely independent official, who might report that a post-mortem examination was required to disclose adequately the cause of death and whose duty it is to set about enquiries, which if there had been foul play, would almost inevitably reveal any suspicious circumstances attending the death. Lastly, he would have to face the possibility of the medical referee requiring a post mortem examination to be held, which in the case of mineral poisoning would at once reveal the cause of death.

I have referred to mineral poisons because it is only these that can be detected in a body even after a very short period of burial, and the symptoms of mineral poisons, such as in the past have occasionally been used to destroy life, are so well known, that they could scarcely escape the notice of a qualified medical practitioner of good standing.

Contrast these requirements which must be made before a body can be legally cremated, with the requirements Which are necessary for burial. In the latter case, the ordinary requirement is to present a medical certificate to the Registrar of Deaths and from him obtain the order for burial. Such certificate may be given by a medical man who has seen the deceased a very few times only while alive and who has granted a certificate on the statement of a third person who Was in attendance without any verification of the fact by a personal inspection. Indeed, in some cases, and in the past these have run into thousands, an application by a relative or other person without any medical certificate, may be sufficient to obtain the necessary order for burial. A person who wished to conceal that the deceased Person had perished from foul play would have no difficulty in many cases in obtaining a burial certificate, which in the circumstances I have stated affords a very inadequate safeguard against the body being put under the earth without the cause of death having been accurately ascertained. Sir Charles Cameron, who held the office of President of the Cremation Society of England, speaking at the annual meeting in 1912, stated, "For general purposes, the Precautions may perhaps be a little overdone in the case of cremation, but the enactment of some elementary precaution for the detection of crime in connection with our burial system is one of the clamant requirements of any scheme of social reform worthy of the name." To that statement I can give my unhesitating adherence.

There is one other point to which I desire briefly to refer, on which our existing legislation urgently requires to be amended. By Section 5 of the Cremation Act, 1902, it is provided that"No crematorium shall he constructed nearer to any dwelling house than zoo yards except with the consent in writing of the owner, lessee and occupier of such house, nor within 50 yards of any public highway."

This latter provision seems to have been inserted at a time when it was imagined that a serious nuisance might be caused by the incineration of a human body in a crematorium. In the light of experience which has since been acquired, there is now no reason whatever for this limitation as to the site which must be selected for a crematorium.

An ordinary cemetery may adjoin the public road. A factory with huge chimneys emitting smoke may, and is often, erected in towns in a public street. The idea that a modern crematorium should be removed at least 50 yards from any public highway is preposterous to anyone who knows how such establishments are conducted. Instead of being an eyesore or a source of nuisance, a crematorium is no more objectionable than a church,.or the ground which surrounds it, than a well laid out cemetery. In other countries where cremation is more often practised, no such regulations exist. The practical objection to Section 5 is that it makes it almost impossible to find a suitable site for a new crematorium. In Edinburgh a Cremation Society, of which I have the honour to be President, has existed for many years. It has never been able to obtain a site that was at all suitable for its purposes, because of Section 5.

In Scotland, public cemeteries are not consecrated grounds, and the ideal site for a new crematorium would be in a cemetery, but such is the prejudice of the companies who Promote these enterprises for profit, that none of theni that Nye have approached would allow a crematorium to be erected on their unused areas. The Corporation of Edinburgh has been applied to, but while it professes every sympathy With the object, finds itself unable to assign a site which would comply with the Act. The site, which we in Edinburgh aim at is one which would be readily accessible to its inhabitants. Such a site, although we have looked everywhere, we have been unable to acquire, although many such were available within the precincts of the city Which did not comply with the provisions of the Act. The provision that a crematorium shall be at least 50 yards from the public highway necessarily adds very much to the expense, as it involves the making of a road of that length, Which would not be required if the grounds of the crematorium adjoined an existing road. I think the time has Come when the Federation of Cremation Authorities should Urge upon Parliament the necessity in the public interest of having this foolish section removed from the Statute Book.

–  –  –

• Extract from the Report of the Departmental Committedappointed to inquire into the law relating to Coroners and Coroner's inquests, and into the practice of Coroner's Courts, dated 31 December, 1909.

Par. 43. (Certification of Deaths.) "The general question of the Certification of deaths is outside the scope of our reference, but we would venture earnestly to call attention to the report of the Select Committee of 1893.

"THE PRESENT LAW OF DEATH CERTIFICATION OFFERS EVERY

OPPORTUNITY FOR PREMATURE BURIAL AND THE FACILITY FOR THE

CONCEALMENT OF CRIME."

[f Sir Mackenzie D. Chalmers, K.C.B., Sir Malcolm Morris, K.C.V.O., F.R.C.S., Sir Horatio Shephard, T. A. Bramsdon, M.P., Sir William H. Willcox, M.D., B.Sc.] II Extract from a recently published book entitled •" The Home Office," by Sir Edward Troup, K.C.B., K.C.V.O., late Permanent Under-Secretary of State, Home Office.

"In 1902 Parliament passed the Cremation Act giving the Home Secretary power to make regulations as to the inspection and maintenance of Crematoria, the conditions under which burnings may take place, their registration, and the disposal of ashes.

Regulations, drafted by a Departmental Committee, were adopted by.the Home Secretary, and in a slightly modified form still remain in force The effect of the rules will probably he that any attempt to cremate the remains of a person who has been Poisoned will lead to detection.

"There are now sixteen crematoria in England and Wales, and more than 26,000 cremations have taken place, yet in no case haq any question subsequently arisen as to the cause of death."

–  –  –

Deaths certified and registered without seeing the body.

"On the report stage of the Births and Deaths Registration Bill Sir Kingsley Wood, Parliamentary Secretary to the Ministry oi Health, agreed that in only about 40 per cent. of the cases of death certified had the doctors seen the body after death. The plan of

93.e Registrar-General's office was to meet these cases by extending the system of references by the registrar to coroners of the facts disclosed by the medical certificates as to the causes of death.

"The certificate would show whether the doctor had seen the body after death, or how long before death he last saw the person alive. It would then he possible to secure that any cases not seen after death or a reasonably short period before death would come under review by the Coroner before registration or burial.

"It was confidently anticipated that this arrangement, in addition to bringing a large class of more doubtful cases under special review, would greatly increase the proportion of cases seen by the doctor after death.

." The report stage was concluded, and the Bill was read a third time."—Daily Mail, Nov. 30, 1926.

The cause and the fact of death must be verified in every case before cremation is permitted.

THE COST OF BURIAL TO LOCAL AUTHORITIES.

In answer to a question put by Sir Henry Cowan in the House of Commons, 27t11 April, 1926, Sir Kingsley Wood, Parliamentary Secretary to the Ministry of Health, stated that the total sum which local authorities in England have been authorised to borrow for the provision of cemeteries and burial grounds, since ilth November, 1918, was 41,248,905.* r The interest on one million and a quarter at 5% per annum is The estimated cost of operating the Births and Deaths 462,500.

Registration Bill, 1924, which provided for the verification of the cause This Bill was referred and fact of death in every case, was 464,911.

back on the score of expensed

• THE BURDEN ON RATEPAYERS.

The following typical examples of expenditure incurred by

local authorities are quoted from reliable sources :—

SHEFFIELD.—Estimated expenditure on additional cemeteries, 45o,000 ; present actual loss on existing cemeteries, 46,000 per annum; annual charge on the rates, 34d. in the 4.

BLACKPOOL—Present total net cost of cemeteries, 42 000;, annual deficit (1925-26), 1,741; estimated annual deficit (1926-27), 44,411• RICHMOND.—Present capital outlay on cemeteries, 433,791 annual cost of upkeep, about 4i,000 per annum; loss on each interment (charged to rates), 44 los.

PONTYPRIDD.—Annual subsidy for upkeep of cemetery, 2,000;

actual loss on burials for the year ended March 31st, 1925, 1,508;

expenditure in connection with crematorium, 45oo--42,008; estimated additional expenditure if burial is to continue, ; 640,000.

LIVERPOOL.—Alderman Hartley Wilson, Chairman of the Burials Committee, has given the following information,—six large cemeteries are under the control of the Committee, total area of 567 acres, the approximate cost for land, buildings, lavingout, etc., being 4445,269.

MANCHESTER.—Three municipally-owned cemeteries with total area of zos acres. Deficit for year ended March 31st, 1926, 5,73 6;

Cost to ratepayers for each body buried (apart from burial fees charged) ms. 6d. each body.

"Although the nnmber of Cremations still forms only a small Percentage of the actual deaths occurring in the British Isles, Municipal Crematoria are self-supporting in most cases and managed without loss to the ratepayers.".—Cremation Society's Report for 1925.

CREMATION REDUCES THE INDIVIDUAL COST. BURIAL

INCREASES THE BURDEN OF EXPENSE TO THE NATION.

BONNER & CO. LTD., The Chancery Lane Press, 1,2, & 3, Rolls Passage, London C.4.

tie Cremation $ociety of Ertgland, New Cavendish Street, London, W.1.

52, The following works on Cremation will be forwarded by the Secretary post free on receipt of stamps or P.0.0.

–  –  –

A paper read at the Fifth Annual Conference of Cremation Authorities at the Guildhall, Hull, October 20th, 1926, together with a report of the proceedings

–  –  –Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 930 : 94(470.41) А.А.Гафаров, В.В.Буравлёва СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СДВИГИ В ЖИЗНИ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕИСЛАМСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ (XIX ВЕК) Статья посвящена изучению процессов модернизации традиционного уклада мусульман России в XIX в., которые авторы рассматривают в контексте общих тенденций разви...»

«Вестник ДВО РАН. 2012. № 1 УДК 930.26 (571.63) Е.А.СЕРГУШЕВА Земледелие на территории Приморья в период существования государства Бохай (по археоботаническим и археологическим данным) На основе археоботанических и археологических данных осуществлена реконструкция некоторых аспектов земледелия...»

«К.Т. ЛАЙПАНОВ, И.М. МИЗИЕВ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ www.turklib.uz www.turklib.ru www.turklib.com оглавление страницы : 1.Предисловие 2.Краткие сведения о тюркских народах 3.Концепции о происхождении тюркских народов 4.Волго-Уралье — р...»

«Игошев Михаил Владиславович СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД Основной задачей работы является анализ процесса трансформации ценностных установок самосохраните...»

«Открытый урок по предмету "Окружающий мир" в 3 классе Тема: Дорожные знаки Цель: расширить знания обучающихся о дорожных знаках; формировать умения сравнивать и классифицировать дорожные знаки по особен...»

«А. М. Лидов ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИКОНЫ. ЧУДОТВОРНОЕ ДЕЙСТВО С ОДИГИТРИЕЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ Иеротопический подход позволил осознать существование особого явления византийской культуры и искусства, который мы назвали "пространственными иконами"1. В н...»

«Недугова Ирина Анатольевна ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ КРУГ КАК ПОДХОД К АНАЛИЗУ КУЛЬТУРЫ Статья рассматривает основные принципы герменевтики, удовлетворяющие современным запросам научного познания. Обосновывается детерминац...»

«Рабочая программа по окружающему миру 1.Пояснительная записка Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа:1 класс. Учебно – методическ...»

«АЙРАПЕТЯН РУЗАННА РУБЕНОВНА ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ, ФРЕЙМОВАЯ И КЛАСТЕРНАЯ СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГРУППЫ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГЛАГОЛОВ "VERBS OF PUTTING" Специальность 10.02.04 – германские языки Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Пят...»

«Вестник ОрелГАУ, 6(57), Декабрь 2015, http://dx.doi.org/10.15217/issn1990-3618.2015.6.71 УДК / UDC 634.11+634.721):581.19.003.12 БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ ЯБЛОНИ И СМОРОДИНЫ BIOCHEMICAL EVALUATION OF PROMISING APPLE AND CURRANT GENOTYPES Макаркина М...»

«Научный журнал КубГАУ, №123(09), 2016 года 1 УДК 635.342:631.526.325(470.62) UDC 635.342:631.526.325(470.62) 06.00.00 Сельскохозяйственные науки Agricultural sciences СОЗДАНИЕ РАННЕСПЕЛЫХ ГИБРИДОВ DEVELOPMENT OF EARLY-...»

«УДК 398 ББК 82.3(0) Ж91 Редакционная коллегия: А. С. Архипова (редактор серии), Д. С. Ицкович, А. П. Минаева, С. Ю. Неклюдов (председатель редакционной коллегии), Е. С. Новик Научный редактор А. С. Архипова Худож...»

«СПИСОК НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ ВЫПУСК № 10 СОДЕРЖАНИЕ Список федеральных национально-культурных 1. 4 объединений Список национально-культурных объединений 2. 13 субъектов Центрального федерального округа Список национально-культурных объединений 3. 33 субъектов Северо-западного федерального округа Список...»

«Методические рекомендации по проведению сева озимых культур с учетом складывающихся погодных условий в 2015 году. По данным Саратовского ЦГМС предпосевной сезон озимых культур в этом году отличался неустойчивым температурным режимом и дефицитом осадков в большинстве районов области. В т...»

«ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В РЕКЛАМЕ КОСМЕТИКИ Вигуро К.А., студентка факультета филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Северо-Кавказского федерального университета г. Ставрополь (науч. рук. доц. Лугово...»

«European Researcher, 2013, Vol.(52), № 6-1 UDC 81’243 Polylingual Education Realization, Based on Ethnolingual Didactic Approach Gulnara T. Smagulova Karaganda State University named on E.A.Buketov, Kazakhstan 28, University street, Karaganda, 100028 Master of Education E-mail: f_l_chair@mail.ru Abstract. The article examines the...»

«Культура и текст №1 (24)2016 http://www.ct.uni-altai.ru/ НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ ОТЗЫВ оппонента о диссертации Елены Владимировны Капинос "Формы и функции лиризма в прозе И.А. Бунина 1920-х годов", представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература В...»

«ОГЛАВЛЕНИЕ стр.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ, ЕЁ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.. 3 2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ...»

«трудовой миграции квалифицированной рабочей силы. В то же время, работа за границей остается хорошей перспективой для студентов во время каникул, так она позволяет заработать дополнительный доход и удовлетворить свои потребности в образовательном и культурном развитии. Перспективы развития трансграничных трудовых миграц...»

«Государственное автономное образовательное учреждение СМК МГИИТ высшего образования города Москвы МСЭД.0.30.08.2016 МОСКОВСКИЙ Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й И Н С Т И Т У Т И Н Д У С Т Р И И Т У Р И З М А И М Е Н И Ю.А. СЕНКЕВИЧА Лист1из 54 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины "РУССКИЙ Я...»

«40 Section 1. Social Sciences ко они затрагивали основы административной системы и появлялись ростки демок­ ратии и рыночных отношений ++* Из вышесказанного следует, что в годы Советской власти Кыргызстан добился боль­ ших успехов, в первую очередь, это возрождение Кыргызской государственнос...»

«Научный журнал КубГАУ, №124(10), 2016 года 1 УДК 634.8.037:581.143.6 UDC 634.8.037:581.143.6 06.00.00 Сельскохозяйственные науки Agriculture ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO НОВЫХ INTRODUCTION OF NEW PERSPECTIVE TABLE GRADES OF GRAPES TO IN VITRO ПЕРСПЕКТИВНЫХ СТОЛОВЫХ СОРТОВ CULTURE ВИНОГРАДА Ребров Антон Николаевич Rebrov...»

«2016 Getty Images©Amy Toensing Роль гор в культуре во имя разнообразия и развития самобытности Во всем мире горные вершины – родной дом общин с древними традициями и культурой, для которых горы представляют собой объекты религиозного поклонения, паломничества и ритуалов. В горах берут начало ручьи и реки; веками горам поклонялись как...»

«Вопросы по философии для поступающих в аспирантуру 1. Предмет, сущность и функция философии в общей системе знаний. Мировоззренческие (гуманистическая, социальная, культурно-воспитательная и т.д.) фун...»

«А. В. Смирнов архитектоника сознания и архитектоника текста вместо введения к "наставлениям ищущему Бога" Как мы понимаем смысл текста? Что это за волшебство, благодаря которому нанесенные на бумагу значки превращаются в нашей голове в осмысленность? У переводчика...»
 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.